20 september 2016

Themaraad 20 September 2016

Deze themaraad stonden er twee onderwerpen op de agenda: 'Geopark Scheldedata' en 'voorbereiding jaarwisseling'.

Geopark Scheldedata

Over het eerste onderwerp (Geopark Scheldedata) werd een presentatie gegeven door iemand van de gemeente Bergen op Zoom. Er loopt een initiatief van de gemeente Bergen op Zoom om een groot gebied bij Unesco voor te dragen voor een status als "geopark" in verband met het unieke geologische, landschappelijke en culturele karakter. Dit gebied strekt zich uit over een deel van Noord-Brabant, Zeeland en België. In dit gebied bevinden zich meer dan 30 verschillende gemeenten.

Het voordeel van zo'n Geopark status is vooral te zoeken in extra toerisme omdat het gebied dan landelijk op de kaart staat als uniek. Ook zijn er voordelen voor de kenniseconomie (onderzoek en onderwijs). In principe hoeft de gemeente hier geen grote uitgaven of programma's voor op te zetten. Als echter een (deel van een) kern door de gemeente aangewezen wordt als unieke 'site' (bijvoorbeeld de oesterputten), dan komen er wel meer voorwaarden kijken. Dat is direct ook één van de nadelen. Er wordt momenteel in kaart gebracht wat er nodig is voor zo'n aanvraag, en als dit succesvol lijkt en voldoende steun krijgt in de betrokken gebieden, dan zal dit in oktober 2017 plaatsvinden.

Voorbereiding komende jaarwisseling

Het tweede onderwerp betrof de voorbereiding van de komende jaarwisseling. Ieder jaar is er weer veel overlast en (milieu)schade als gevolg van vuurwerk en baldadig gedrag. De veiligheid is in het geding, en het is wachten op grote ongelukken. Vooral in de kernen Krabbendijke en Yerseke is de overlast groot. Het is onacceptabel dat er overlast veroorzaakt wordt en dat de gemeente (de burgers) opdraaien voor de kosten.

De burgemeester presenteerde namens het college de uitgangspunten van de aanpak. Belangrijkste punt was de herijking van de tolerantiegrenzen. Een strenge aanpak van ordeverstoorders en handhaven van de afgesproken regels is topprioriteit. Vreugdevuren midden op het dorp passen hier niet bij. Het is op 2 januari ook niet toegestaan om zonder vergunning bijvoorbeeld afvalhout te verbranden, die regel geldt dus ook op 31 december.

Gezien de traditie zal het heel wat voorbereiding vergen om dit op een goede manier uit te voeren. Communicatie is een heel belangrijk aandachtspunt: iedereen moet goed op de hoogte zijn van de regels en waar de grenzen liggen. Handhaving met een beperkte politiemacht is lastig, vandaar dat ook gekeken zal worden om cameratoezicht mogelijk te maken zodat ook nadien de verantwoordelijken voor overlast bepaald kunnen worden. Er wordt ook nagedacht over alternatieve festiviteiten die dan onder toezicht georganiseerd worden.

Het feit dat de jaarwisseling in huidige vorm een traditie is, betekent niet dat het zomaar door kan gaan. Het is nooit te laat om met een slechte traditie te stoppen. We hebben hier allemaal een verantwoordelijkheid, ook de ouders. Ook de landelijke politiek heeft hier een grote verantwoordelijkheid: een algeheel vuurwerkverbod is slechts op landelijk niveau te regelen. Ieder jaar vallen er weer slachtoffers, veelal omstanders of kinderen. Gezien de strenge milieunormen die 364 dagen per jaar gehanteerd worden, is het tegenstrijdig om op 31 december alles maar toe te staan. Helaas heeft de gemeente hierop geen invloed en zal er gewerkt moeten worden met de middelen die beschikbaar zijn. De burgemeester (met het college) heeft hierin onze volledige steun en we wensen hem veel wijsheid toe.

Rien Sinke