14 oktober 2014

Themaraad - GR de Bevelanden

Een GR staat voor een Gemeenschappelijke Regeling. We zijn als Gemeente Reimerswaal met vijf andere Bevelandse gemeentes. Dit betreft de gemeentes: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal. De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling gaat (of doet dit al) voor onze gemeente de volgende zaken regelen: Salarisadminstratie, ICT, Personeelszaken, WIZ en Informatie voorziening. Het doel is o.a. het versterken van de organisatie (verminderen van kwetsbaarheid) als ook een besparing op deze punten door schaalvoordeel. Dit alles wordt aangevlogen en gestuurt door onze deskundige gemeentesecretaris die daar ad-intrim directeur is.

De huidige stand van zaken

Het geheel is al in een ver gevorderdstadium van opzet, de huidige stand van zaken is:

  • Salaris administratie: Januari 2014
  • ICT: Juli 2014
  • Personeelszaken: Januari 2015
  • WIZ (Werk, Inkomen en Zorg): Januari 2015
  • Informatie voorziening*: medio 2015

* Onder Informatie voorziening wordt bedoeld de informatie zoals die binnen de bedrijfsvoering onderling nodig is. Gegevens uit systemen enzovoorts.

De begroting

De begroting laat gelijk bij het begin al een mooie plus zien. Er is al bij de aanvang een bezuiniging ingeboekt van 223.200,- Euro. Dit komt vooral voor uit bezuinigingen op formatieplaatsen (banen). De tabel laat zich alsvolgt zien;

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e.v.
Beschikbaar binnen begroting Reimerswaal € 1.969 € 1.982 € 1.987 € 1.980 € 1.948 € 1.948
Bijdrage aan GR de Bevelanden € 1.936 € 1.933 € 1.951 € 1.912 € 1.935 € 1.949
Saldo (+ = voordeel) € 33 € 49 € 36 € 69 € 13 -€ nihil
Reeds ingeboekte bezuiniging € 223 € 223 € 223 € 223 € 223 € 223
Totale bezuiniging € 256 € 272 € 259 € 292 € 236 € 222

*De bedragen moeten x 1.000 genomen worden.

Dit stemt natuurlijk zeer tevreden. We verwachten dat het een goede plus is voor onze gemeente.