28 januari 2021

Toekomstvisie Krabbendijke

Besluitraad 26 januari 2021 – Toekomstvisie Krabbendijke

 

In de opinieraad van 12 januari is de Toekomstvisie Krabbendijke 2020 – 2040 uitgebreid besproken. We hebben toen als SGP onze visie gegeven op de verschillende onderdelen van het plan. Het was in de opinieraad duidelijk dat er veel verschillende wensen en meningen waren, het leek er niet op dat er een meerderheid zou zijn voor het voorstel van het college (steun voor 'scenario 1') of voor één van de vier andere beschreven scenario's. Dat is op zich niet verwonderlijk gezien de vele onderdelen die het plan omvat. Zo was er weerstand tegen de nieuwbouw van de Julianaschool in verband met de hoge kosten voor tijdelijke huisvesting, werd er verschillend gedacht over het meewerken aan verplaatsing van de supermarkt en over uitplaatsing van de sportvelden om o.a. woningbouw mogelijk te maken.

 

We hebben toen als SGP aangegeven het erg belangrijk te vinden dat er een keus voor een scenario gemaakt wordt, om samenhang in toekomstige beslissingen te garanderen. Alles afwegend vonden wij 'scenario 1' zoals het college dat voorstelde de beste keus (zie voor een toelichting ook het verslag over onze bijdrage in de opinieraad over dit onderwerp). We hebben samen met LR, PvdA en VVD een amendement opgesteld waarin er een aantal zaken toegevoegd werden aan het raadsvoorstel en er ook concreet een locatie aangewezen werd voor de nieuwe sportvelden. Dit amendement resulteerde in een breed draagvlak in de raad – 16 van de 19 raadsleden hebben daarmee ingestemd. Daarmee is de toekomstvisie Krabbendijke 2020 – 2040 met een heel ruime raadsmeerderheid vastgesteld.

 

Dit zorgt ervoor dat de nieuwbouw van de Julianaschool door kan gaan volgens de plannen, dat er woningbouw mogelijk wordt op de huidige locatie van de sportvelden en dat er meegewerkt wordt aan verplaatsing van de supermarkt, wat belangrijk is voor diens toekomstbestendigheid. Verder hebben we het college opgeroepen om constructief mee te denken met de winkeliers voor invulling van de huidige locatie van de supermarkt om het centrum levendig te houden. Door samen te werken met andere partijen is er een visie vastgesteld waarmee het college concreet aan de slag kan en waarmee de richting voor de toekomst van Krabbendijke aangeven is.

Zie ook het ingediende amendement "Ontwikkelperspectief Krabbendijke 2020 – 2040"