6 december 2021

Twijfelt SGP Reimerswaal over het poldertracé?

Vorige week kwam er een kleurrijke folder door de brievenbus in Reimerswaal. Een opvallende actie van de actiegroep poldertracé. De actiegroep doet haar uiterste best om duidelijk te maken dat de provincie moet stoppen met nadenken over tracé roze/zwart en moet starten met de aanleg van een poldertracé. En uiteraard is dat haar goed recht! Die boodschap wordt ondersteund door heel wat cartoons, waarbij vrijwel iedereen een lach niet kan onderdrukken.

‘Wist u dat inmiddels vrijwel alle politieke partijen vóór een poldertrace zijn?! Alleen Leefbaar Reimerswaal en SGP twijfelen nog’. Dat is de hoofdboodschap op de voorpagina van die folder. Hoe zit het nu eigenlijk echt, dachten veel mensen na het lezen van deze folder. Want het is toch de provincie die dit allemaal regelt? We stellen daarom een aantal vragen aan raadslid Daniël van Iwaarden, woordvoerder vanuit de fractie op dit dossier.

Even terug in de tijd, SGP Reimerswaal was toch altijd voorstander van een poldertracé?
Jazeker, toen de Zanddijk hoger op de agenda kwam te staan van de provincie en er verschillende mogelijkheden werden onderzocht hebben we alle voor- en nadelen van de mogelijke tracés tegen het licht gehouden. We hebben een poldertracé altijd als de meest ideale situatie gezien, ondanks dat daar ook wel wat nadelen aan zitten. Denk aan de grote landschappelijke impact en de entree van Yerseke via bedrijventerrein Olzendepolder. Ons standpunt is ook niet gewijzigd. We zien een poldertracé dus nog steeds als ideaalbeeld.

Maar op de folder van actiegroep poldertracé staat dat de SGP twijfelt. Hoe zit dat dan?
Dat is geen juist beeld van de werkelijkheid. We vinden het dan ook erg jammer dat die beeldvorming wordt neergezet. SGP Reimerswaal twijfelt er niet aan dat een poldertracé een ideaalbeeld is. Al is het wel zo dat door de jaren heen er heel wat feiten op tafel zijn gekomen. Daarmee heeft voor ons het ideaalbeeld plaats moeten maken voor noodzakelijk realisme. Dat moet niet met elkaar verward worden, en ik vind dat die nuance teveel ontbreekt in het debat over de Zanddijk. Daarnaast lijkt het nu alsof de gemeenteraad op dit moment aan zet is. Ook dat klopt niet!

Welke feiten kwamen er op tafel?
Ik wil eerst benadrukken dat de Zanddijk/Molendijk heel belangrijk is voor Reimerswaal en de ontsluiting van Yerseke in het bijzonder. Toch is het een provinciale weg en dus ook een verantwoordelijkheid van de Provincie. De provincie heeft in het verleden onderzoek gedaan naar vier mogelijke tracés. Twee zogenaamde poldertracés en twee dijktracés. Voor alle tracés is ook medewerking nodig van andere overheden. Denk aan het Rijk (snelweg), ProRail en Waterschap Scheldestromen. Voor een poldertracé stond vast: er is medewerking nodig van het Rijk om een extra afslag aan te leggen op de A58. De provincie heeft ook meermaals geprobeerd om geld los te krijgen bij het Rijk voor een afslag aan de A58. Helaas tevergeefs. Zie: https://www.pzc.nl/bevelanden/minister-wil-geen-17-miljoen-uitgeven-aan-zanddijk-yerseke~a4ca5ba4/. Later vernamen we dat het Rijk niet alleen financiering ontzegt maar ook niet wil meewerken aan een extra afslag.

En welke nuance ontbreekt er dan volgens jou?
Voor de provincie was duidelijk geworden dat er geen geld en geen mogelijkheid was om een poldertrace aan te leggen. Dat was voor ons ook duidelijk, want vrij snel daarna deed de provincie een voorstel om een dijktrace aan te leggen wat deels achterlangs buurtschap Kaasgat zou lopen. Aangezien dat geen voorkeur had van de gemeente, en ook niet van de inwoners van Kaasgat, bleef er maar 1 realistische optie over. Het huidige trace verbreden. Begin 2020 stond de hele raad daarachter. De raad gaf toen toestemming aan het college om de provincie te informeren dat Reimerswaal een alternatieve voorkeur had voor het verbreden van de Zanddijk. Dat heeft gewerkt, want dat werd vervolgens het voorkeurstraject van de provincie.

Er is ook veel kritiek op het verbreden van de Zanddijk..
Daar worstelen wij als fractie ook wel mee. Wat als de ene expert zegt dat het veilig is en de andere expert heeft zijn twijfels. Maar ik ben ook maar een eenvoudig raadslid en we proberen onze afweging te maken op basis van de informatie die we krijgen. En we hebben geen reden om te twijfelen aan de expertise van de provincie. Ze hebben daar al meer wegen aangelegd hoor. We beseffen ook dat het een grote impact kan hebben op de omwonenden. Tijdens het debat heb ik gezegd dat we steun geven aan verbreden van de Zanddijk in het vertrouwen dat de provincie op een nette manier omgaat met de direct betrokkenen en degenen die benadeeld worden door en/of tijdens de aanleg van de verbreding. Ook heb ik aangegeven dat we erop vertrouwen dat de provincie haar huiswerk goed heeft gedaan. Daar moeten we als fractie vanuit kunnen gaan.

De krant kopte ‘Yerseke krijgt de weg van de meeste weerstand’. Moet je daar als gemeente wel aan mee willen werken?
Het traject wat nu in beeld is krijgt veel weerstand. En laat ik vooropstellen: het is natuurlijk heel goed dat belangengroepen hun mening laten horen. De actiegroep poldertracé is goed zichtbaar en ze steken hun mening niet onder stoelen of banken. Aan de andere kant wil ik ook wel benoemen dat alle tracés al een keer besproken zijn en ook de nodige kritiek kregen. Het dijktracé Bruin wat achterlangs Kaasgat zou lopen kreeg een enorme vloed van kritiek over zich heen. Het poldertracé groen kreeg kritiek van dorpsraad Kruiningen, het poldertracé rood was een No Go voor Gemeente Kapelle. Een weg die naar ieders tevredenheid is gaat er niet komen, dat is zeker!

Dus wat moet er nu gebeuren?
Als gemeente moeten we het uiteindelijke doel voor ogen houden: een veilige ontsluiting van Yerseke. En wat je ook van de verschillende tracés vind: De huidige Zanddijk/Molendijk is het meest onveilig van allemaal. Niets doen is gewoon geen optie. Helaas lukte het niet om een poldertracé aan te leggen. Maar ik denk dan: kom, laten we nu actief mee gaan denken wat er wel kan en hoe we dat gaan doen. Dromen is goed, dat doe ik zelf ook graag, maar daarna komt realisme. Als er straks helemaal geen oplossing komt, weet ik niet hoe we dat uit moeten leggen aan inwoners van Yerseke en aan de bedrijven op industrieterrein Olzendepolder. Ik vraag me ook af wie daarmee geholpen is.

En wat is de huidige rol van SGP Reimerswaal?
Als er straks een definitief plan ligt krijgen wij weer de mogelijkheid om daar naar te kijken en daar ook op te reageren. Dat zullen we uiteraard ook doen. We blijven een kritische rol houden als fractie op het dossier ontsluiting Yerseke! We zullen aandacht blijven vragen voor belangrijke onderdelen zoals veilige fietsroutes, beperken van overlast tijdens werkzaamheden en goede communicatie met omwonenden.