7 juli 2016

Uit de raad: een verslag over Mei en Juni

Nieuwe (waarnemend) burgemeester

April was een rustige maand voor de gemeenteraad. In de aanloop naar het afscheid van burgemeester Huisman waren er geen raadsvergaderingen. Nadat we in een bijzondere raadsvergadering (die deze keer overdag plaatsvond in plaats van 's avonds) afscheid genomen hebben van burgemeester Huisman, is op 10 mei Piet Zoon in een 'buitengewone raadsvergadering' benoemd tot waarnemend burgemeester. Inmiddels hebben er al een heel aantal vergaderingen onder zijn voorzitterschap plaatsgevonden.

Fractie op bezoek bij bedrijven

In mei zijn we als SGP fractie op bezoek geweest bij een aantal bedrijven in Yerseke – dit keer stond de scheepvaart op de agenda. We werden bijgepraat en rondgeleid bij Sea&Shore, Bakker en Van Os. Het is steeds weer verrassend hoeveel veelzijdige bedrijvigheid er in Reimerswaal aanwezig is. De bedrijfsbezoeken geven de gelegenheid om te zien en te horen wat er speelt.

Een raadsvergadering vol modder

Er stonden in mei heel veel punten op de agenda van de gemeenteraad, mede omdat er in april niet vergaderd was. Het hoogtepunt van de raadsvergaderingen in mei was wel het amendement van Bram van Stee, zijn eerste amendement in zijn 36 jarige loopbaan als raadslid. Met veel vuur en passie heeft hij, naar aanleiding van het speelruimtebeleidsplan, toegelicht dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om in de modder te kunnen spelen. Informele speelplekken, zoals het officieel heet, “leveren een positieve bijdrage aan de creativiteit van kinderen en hun gevoel voor, kennis van en respect voor de natuur in de eigen omgeving”, en daarom moet de gemeente terughoudend zijn om bijvoorbeeld zelfgebouwde hutten op te ruimen. Dit amendement behaalde een meerderheid en is daarmee aangenomen. Het zorgde voor een vrolijke noot tijdens de behandeling van veel beleidsmatige zaken.

Jeugdhulp en WMO

In een themaraad over jeugdhulp en de WMO werden we bijgepraat over de (financiële) resultaten en de verwachting voor de komende tijd. Hoewel de financiën natuurlijk niet onbelangrijk zijn, is het goed om te realiseren dat er naast al die cijfers ook een menselijke kant aan zit – dat is het belangrijkste. Over het algemeen lijkt het goed te lopen, al zijn er altijd wel punten voor verbetering. Het is positief dat er in de eerste periode van de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeente geen schokkende zaken gebeurd zijn.

De 380 kV-verbinding

In juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een gezamenlijke zienswijze met de provincie Zeeland en gemeente Kapelle over de aan te leggen 380 kV-verbinding. Aanleiding voor de zienswijze was het onderzoek dat uitgevoerd is door onderzoeksbureau D-Cision. In de zienswijze wordt minister Kamp opgeroepen om de alternatieven die uit dit onderzoek naar voren kwamen te onderzoeken. Dit betekent onder andere dat de masten bij Krabbendijke verder van de bewoonde omgeving komen dan in het originele plan, en dat is een verbetering. Het CDA had een amendement ingediend om (tegen het advies van D-Cision in) de minister ook op te roepen om de Westerscheldevariant te onderzoeken (een kabel trekken door de Westerschelde). Dit amendement werd door het staken van de stemmen (gelijk aantal voor- en tegenstemmen) op een later tijdstip alsnog in stemming gebracht. Het CDA had zich in de tussentijd gelukkig laten overtuigen dat het indienen van dit amendement niet verstandig was, mede omdat Zeeland dan niet unaniem naar de minister zou reageren. Het amendement werd in tweede instantie unaniem verworpen. Het verdient respect en waardering dat de CDA fractie zich op basis van inhoudelijke argumenten heeft laten overtuigen en uiteindelijk dus tegen haar eigen amendement stemde – dat is in de politiek niet vanzelfsprekend. 

De Delta en de Veiligheidsregio

In juni waren er twee themaraden, één over de herstructurering van Delta en één over de Veiligheidsregio Zeeland. Verder zijn de jaarstukken besproken en is het Financieel Perspectief 2017 – 2020 vastgesteld. De financiële positie van de gemeente ziet er positief uit. We plukken nu de vruchten van het voorzichtige financiële beleid dat de gemeente gevoerd heeft. Ook naar de toekomst toe blijft het college voorzichtig op financieel gebied omdat er ook nog veel onzeker is. Zo heeft minister Plasterk onlangs een wetsvoorstel ingediend om de kabelbelasting te verbieden, waarbij onze gemeente buiten een overgangsregeling zou vallen. Dat kost de gemeente Reimerswaal € 6 ton aan inkomsten. Dit is ook aangekaart bij onze Tweede Kamer fractie, en die gaat dit meenemen in de behandeling van het wetsvoorstel. Het is goed om korte lijntjes met Den Haag te hebben.