29 juni 2022

Unaniem steun voor visserij motie van SGP Reimerswaal

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni j.l. is door raadslid Johan Sinke namens SGP Reimerswaal een motie ingediend waarin de gemeente het rijk oproept om in te zetten op een deugdelijk lange termijn perspectief voor garnalenvissers die verplicht worden om stikstof reducerende maatregelen te treffen.

Op 1 januari 2023 moeten alle Nederlandse garnalenvissers die in Natura 2000 gebieden vissen in het bezit zijn van een nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet. Onderdeel van de vergunningprocedure is naast de passende beoordeling een stikstoftoets. Alle garnalenvissers, dus ook de Zeeuwse, zullen hiermee in de problemen komen.

De garnalenvissers zijn bereid aan boord stikstof reducerende maatregelen treffen, maar zij kunnen dat niet zonder overheidssteun. De in het vooruitzicht gestelde rijkssubsidie is 50% van de kosten. De vissers hebben dat niet op de plank liggen en hebben dus (bank)financiering nodig. Daarbij komt dat de subsidie achteraf wordt uitbetaald en de ondernemer de uitgave 100% moet voorfinancieren. Naast subsidie verstrekken zal het Rijk ook bereid moeten zijn een rol te vervullen bij het voorfinancieren. Dit kan in de vorm van een lening of via een garantiefonds.

Stikstofreductie kan worden bereikt met SCR katalysatoren (selectieve katalytische reductie) en nieuwe scheepsmotoren. Er is vraag bij plm. 200 garnalenschepen. Zoals het er momenteel voorstaat is het onmogelijk om vóór 1 januari 2023 alle schepen te kunnen bedienen. Zonder een overgangsperiode van 2 jaar om de stikstof reducerende voorzieningen in te bouwen is continuïteit van de garnalenvisserij per 1 januari 2023 niet mogelijk en zal de vloot zonder inkomsten aan de kant komen te liggen. De gevolgen hiervan laten zich raden.

Johan Sinke: ‘In het verleden ben ik verschillende keren met een kotter mee geweest in de vakanties om te vissen op de tong en de horneat(garnaal). Hardwerkende ondernemers die continue open hebben gestaan voor vernieuwing en verduurzaming. Door de jaren heen tonnen aan investeringen uitgegeven om toch te kunnen blijven vissen vanwege de continue veranderde wet en regelgeving. We willen pleiten voor een fatsoenlijke overgangstermijn van maximaal 2 jaar zodat alle garnalenvissers de mogelijkheid krijgen om voorzieningen te treffen om zo aan stikstofeisen te kunnen voldoen. Met deze motie willen we de andere (Zeeuwse) garnalenvissers een hart onder de riem te steken en pleiten voor een deugdelijk lange termijnperspectief zodat dit stukje erfgoed niet voorgoed zal verdwijnen’.

De motie werd gesteund door alle fracties in de gemeenteraad. We hopen dat het een positief effect teweegbrengt voor deze mooie sector.

Lees hier de motie

Lees ook: https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/algemeen/39283/de-blok-wil-vooruit-sinke-stoot-eurokotter-af