21 december 2021

Verhoging van toeristenbelasting

Elk jaar stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen voor het aankomende jaar vast. In de november vergadering was het de bedoeling hierover te besluiten. Huib Bouwman (CU) stelde bij dit agendapunt voor om de toeristenbelasting aan te passen naar een meer gemiddeld tarief voor de provincie Zeeland. Reimerswaal rekende daarvoor per persoon per nacht € 0,65 en bungelde daarmee onderaan de lijst. Bijvoorbeeld Middelburg rekent tussen de € 1,80 en € 2,75.

Het idee werd positief opgepakt door de raad. Aanpassing van het raadsvoorstel kan echter alleen via een amendement en deze was niet beschikbaar. Op voorstel van Leefbaar Reimerswaal is toen het agendapunt verschoven naar de december vergadering. Het amendement is collectief ingediend en unaniem aangenomen. Vanaf 2022 wordt er €1,00 per persoon per nacht berekend. Het bedrag wat extra binnenkomt door deze verhoging zal ook worden besteed binnen de recreatiesector voor verdere ontwikkeling en verbetering.