11 maart 2022

Verkiezingsdebat laat eenheid en verschil zien

Op donderdagavond 10 maart was er een verkiezingsdebat in Dorpshuis de Meiboom te Krabbendijke. Nadat een aantal verkiezingen niet alle partijen deelnamen was er nu weer deelname van alle politieke partijen in Reimerswaal. Een mooie interactieve avond die ook online te volgen was en de kiezer meer duidelijkheid gaf over de verschillende standpunten!

Namens SGP Reimerswaal nam Maarten Both deel aan het debat. Alle lijsttrekkers kregen de mogelijkheid om een stelling in te brengen. Olaf Buteijn van het CDA had de aftrap met de eerste stelling: 'Er moeten meer woningen komen voor starters'. Die stelling kreeg bijval van alle partijen. Maarten Both voegde daar aan toe: 'Maar niet alleen voor starters, ook voor gezinnen en senioren moet meer woonruimte komen'. 

Ook de kinderburgemeester mocht een vraag stellen aan alle lijsttrekkers. 'Wat gaan jullie eigenlijk doen voor kinderen en jongeren'? Speelgelegenheid, onderwijs en sportmogelijkheden kreeg kinderburgemeester Boaz als antwoord en de lijsttrekkers leken aardig eensgezind. Maarten Both benoemde uiteraard het plan voor een grote natuurspeeltuin in natuurgebied Den Inkel en ook ging hij in op de situatie in Oekraïne. 'Veel vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, komen naar Nederland. Ook naar Reimerswaal. Laten we proberen de kinderen in Reimerswaal ook in contact te brengen met deze kinderen'. 

Natuurlijk was er ook inbreng vanuit de zaal. Alhoewel: heel wat vragen hadden ook wel een politieke kleur. Zo werden vragen gesteld door een raadslid, een kandidaat raadslid, een oud wethouder en een oud burgemeester. 

Bij de tweede stelling kwam iets meer verschil naar voren. Leefbaar Reimerswaal opperde: Het behoud van winkels in de kernen is belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen. In zijn toelichting benoemde Marien Weststrate expliciet de Jumbo in Krabbendijke die wil verhuizen naar het veilingterrein. Maarten Both: 'We moeten de leefbaarheid van Krabbendijke niet op het spel zetten door de supermarkten tegen te werken. Als de supermarkt wil investeren in de toekomst, moeten we daar ook aan meewerken en vooral ook kijken naar de kansen die het met zicht meebrengt! Als we de supermarkt gaan tegenwerken dan vertrekken ze gewoon en heeft Krabbendijke helemaal niets. Liever een winkel aan de dorpsrand dan een dorp zonder winkelpand!'

'Er moet een rem komen op het uitbreiden van bedrijven in het buitengebied', opperde PVDA. Het standpunt van SGP Reimerswaal was helder. Maarten Both: 'Geen nieuwe bedrijven in het mooie buitengebied, maar bedrijven die er al zitten, zoals uienbedrijven waar we in Reimerswaal groot mee zijn geworden, die wat extra ruimte nodig hebben moeten we die ruimte ook proberen te geven'.

Na de pauze bracht Maarten Both de stelling namens SGP Reimerswaal in: 'De lokale belastingen moeten zo laag mogelijk zijn en daarom moet er minder subsidie naar sport en amusement!'. Maarten Both: Het loopt scheef als 1 van onze inwoners wil mountainbiken zelf zijn fiets moet betalen en daar drie vakanties voor moet sparen en dat iemand die meer van voetballen houd subsidie krijgt. Als we van de 1,2 miljoen subsidie naar sport eens 800.000 euro maken, dan kunnen we iedere inwoner 10% korting geven op zijn OZB aanslag'. ChristenUnie en CDA waren het oneens en vonden dat er juist meer subsidie moest komen, met blijkbaar ook hogere belastingen. Leefbaar Reimerswaal vond dat er niet gekort moest worden op sport, maar wel op amusement. 

De stelling van de VVD bracht weinig reuring. 'Een toekomst gerichte gemeente stuurt voor een gezond ondernemersklimaat op kansen en niet op verbodsregels'. Alle lijsttrekkers waren het daar mee eens. 

Het laatste woord was aan de ChristenUnie. 'Samen recht doen! Zou een mooi motto zijn voor het eerste raadsbrede akkoord van de gemeente Reimerswaal' was de stelling die Huib Bouwman inbracht. Die stelling kreeg weinig bijval. Maarten Both: 4 jaar geleden was het juist de ChristenUnie die als enige partij geen punten inbracht voor het coalitie akkoord. Olaf Buteijn van het CDA betoogde tegenover de ChristenUnie dat CU ingestemd heeft met 95% van alle raadsvoorstellen en dat een raadsbreed akkoord dus vooral een symbool is. Ook vanuit andere partijen was er geen steun voor de stelling. 

Voordat het debat afliep kregen alle lijsttrekkers nog de gelegenheid om in 1 minuut hun verhaal te pitchen!