17 oktober 2019

Verslag open avond 2019

Op vrijdagavond 4 oktober was het zoeken naar een parkeerplaats in Oostdijk. Op deze dierendag bezocht Tweede Kamerlid Stoffer namelijk het dorpshuis Apeldoorn. Hij praatte ons bij over de actualiteit in de Tweede Kamer.

Tijdens de opening bepaalde GA-voorzitter Dorst de aanwezigen bij Micha 5 vers 6. Daarna werd dhr. Stoffer door de voorzitter van de PR-commissie, Stefan Bruinooge, geïntroduceerd door hem een aantal vragen te stellen. Zo kwamen de aanwezigen erachter dat hij geen huisdieren heeft en dat hij weinig vlees eet. Wel had hij op deze “Eet geen dierendag” pizza met vis gegeten. Toen hij werd  gevraagd om een Zeeuw in twee woorden te beschrijven had Stoffer een aanloop nodig, maar uiteindelijk kwam hij wel op twee woorden: hartelijk en lief. Waarvan akte. Na deze introductie krijgt dhr. Stoffer het woord voor zijn lezing.

 

Allereerst stelt hij zichzelf uitgebreid aan de aanwezigen voor, omdat hij voor het eerst te gast is bij een Reimerswaalse SGP-bijeenkomst. Daarna schakelde hij over naar zijn werk in de Tweede Kamer.

De drie belangrijkste thema’s op dat moment waren de stikstofproblematiek, de begrotingen en het boerenprotest wat in die week had plaatsgevonden.

Stoffer begon met een terugblik op Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat verliep voor de SGP heel anders dan vorig jaar. In 2018 had de coalitie een krappe meerderheid met 76 zetels en was bijna de hele oppositie er vooral op uit om de coalitie in de wielen te rijden. De SGP stelde zich als enige niet-coalitiepartij constructief op, waardoor deze ook wat gedaan wist te krijgen. Dit jaar stelde de oppositie zich veel constructiever op, waardoor de SGP ineens niet zo belangrijk meer was voor de coalitie. Mede daardoor is er daarom bij de Algemene Beschouwingen gekozen voor een hele getuigende bijdrage. Kees van der Staaij sprak daarbij uitgebreid over de gelijkenis van de verloren zoon en trok daaruit ook een aantal praktische lessen.

 

In de week van dierendag vonden de financiële beschouwingen plaats. De financiële toestand van Nederland is momenteel vrij gunstig, wat ook is terug te zien in de plannen van de regering. Doordat de rente al lange tijd laag is en waarschijnlijk laag blijft wil het kabinet flink investeren omdat er nu toch goedkoop geleend kan worden. De SGP probeerde het kabinet aan te zetten tot matigheid. Er bestaat ook een reëel gevaar om teveel te investeren. Het aflossen van schulden is ook noodzakelijk om Nederland financieel sterker te maken zodat we ook bestand zijn tegen een recessie. Dit jaar was dit geluid alleen bij de SGP te horen. Een ander punt bij de behandeling van de begrotingen is de positie van de eenverdiener. De SGP blijft zich ervoor inzetten om de belastingkloof tussen de een- en de tweeverdiener te verkleinen. Dat gaat niet makkelijk, maar het is wel hoopgevend dat steeds meer Kamerleden van andere partijen laten doorschemeren dat de huidige situatie niet eerlijk is.

Het klimaat komt ook aan de orde. Onlangs is een klimaatwet aangenomen. Deze is bijna kamerbreed aangenomen, alleen de SGP, PVV, FvD en PvdD stemde tegen… Voor de SGP gaat deze wet een stap te ver. Deze wet zet volledig in op zonne- en windenergie als energiebronnen. Deze bronnen kunnen echter niet voor een betrouwbare energievoorziening zorgen. Ook het doel om in 2030 een reductie van de CO2-uitstoot van 49% te realiseren, wat in de ogen van de SGP niet haalbaar is. Ook leidt de gekozen weg onvermijdelijk tot kapitaalvernietiging. Het is zeker niet zo dat de SGP de ogen sluit voor de klimaatproblemen, maar de nu voorgestelde oplossing is niet realistisch.

Een ander belangrijk punt voor de SGP is de zondagsrust. Door de SGP is recent een motie ingediend die het kabinet oproept om ervoor te zorgen dat ondernemers niet meer gedwongen kunnen worden om hun winkel op zondag te openen. Het is moedgevend dat deze motie bijna kamerbreed werd aangenomen.

Op het gebied van verkeersveiligheid is vooral de veiligheid op de N-wegen een aandachtspunt. Op deze wegen vallen namelijk de meeste verkeersslachtoffers. Hierbij wordt ook samengewerkt met onze gedeputeerde Harry van der Maas. Door de crisis is op veel investeringen in het wegennet bezuinigd, de SGP maakt zich er sterk voor om dat weer voortvarend op te pakken. Ook het versterken van het openbaar vervoer is een belangrijk speerpunt. Onlangs hebben politici uit alle hoeken van het land een test gedaan om te kijken hoe snel ze met het openbaar vervoer in Utrecht konden zijn. Daaruit bleek dat het openbaar vervoer nog wel voor verbetering vatbaar is.

Naast de hiervoor beschreven thema’s komen nog een aantal onderwerpen aan de orde, zoals het pensioendebat, defensie en buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Deze onderwerpen zitten ook allemaal in Stoffers portefeuille. Na deze onderwerpen was het echter tijd voor pauze. 

Na de pauze worden er nog een aantal vragen gesteld en dan is het ook al weer tijd om de avond af te sluiten. Na afloop wordt er nog gezellig nagepraat, maar langzamerhand stroomt de zaal leeg en worden ook de straten van Oostdijk rustiger. Het is deze avond weer eens duidelijk geworden dat je als kamerlid van een kleine partij van veel zaken verstand moet hebben. En al speelt de SGP in Den Haag maar een kleine rol, toch is het mooi om te horen dat onze partij wel invloed kan uitoefenen en van tijd tot tijd ook wat weet te bereiken. Het is ook bijzonder dat ook door het werk van de SGP Gods Woord klinkt in de Tweede Kamer. Laten we blijven beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is!