14 maart 2019

Vervoer naar de Nederlandse Veteranendag

In de raadsvergadering van 26 februari jl. heeft de SGP-fractie een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen te onderzoeken of er bij Reimerswaalse veteranen behoefte bestaat om met een bus, geregeld door de gemeente, naar de Nederlandse Veteranendag te gaan op D.V. 29 juni 2019 in Den Haag. De motie is unaniem aangenomen.

Waarom aandacht voor veteranen? Veteranen hebben zich op veel plaatsen in de wereld ingezet voor vrede en veiligheid in opdracht van onze regering. Soms als dienstplichtige, maar ook als beroepsmilitair. Vaak met gevaar voor eigen leven. De meeste veteranen kijken met trots en voldoening terug op hun uitzendperiode, hoewel sommigen helaas psychische klachten hebben overgehouden aan hun periode op missie. Als SGP-fractie vinden we dat al deze veteranen onze steun en waardering verdienen!

Lees hier de motie.