29 juni 2021

Voorkeursrecht burenpolder

De raad van Reimerswaal werd gevraagd om het besluit te nemen dat de gemeente Reimerswaal het eerste recht zou hebben om camping zon en zee te kopen, wanneer de camping in de verkoop zou komen. Over dit onderwerp was veel publiciteit en ook een flink debat in de raad. In de media leek het alsof het erom zou gaan dat er gestemd zou worden over het toestaan van een heel nieuwe bestemming op dit perceel van de camping: namelijk 'lichte havengerelateerde industrie'. De werkelijkheid van het voorstel lag namelijk anders. Hieronder vindt u onze bijdrage in de besluitraad:

Voorzitter,

Het voorstel over het voorkeursrecht op camping Zon en Zee kost ons heel wat hoofdbrekens. Willen we wel of geen voorkeursrecht vestigen op de camping? Ik neem u mee in onze gedachtenvorming over dit onderwerp.

Waarom zouden we tegen dit voorstel willen stemmen?  
In de toelichting van het voorstel wordt gesproken over een evt. toekomstige bestemming, lichte havenindustrie. Daar is in Yerseke vervolgens weer een heleboel ophef over. ‘Wat hebben ze nu in hun hoofd gehaald daar op het gemeentehuis, industrie in onze achtertuin’?. En, voorzitter, dat zijn gevoelens die we ook goed kunnen begrijpen. Dergelijke passages gaan een eigen leven leiden, daar kun je op wachten. We kunnen er nu eenmaal niet vanuit gaan dat onze inwoners alle raadsstukken inhoudelijk lezen en alle passages in de juiste context plaatsen. Daar hebben we zelf soms ook moeite mee. Zeker wanneer dat in de media ook niet helemaal duidelijk wordt. Na afloop van de vorige raadsvergadering liep ik naar buiten en hoorde ik iemand om me heen zeggen: ‘het valt of staat met communicatie, op dit onderwerp’. En dat is denk ik precies wat van toepassing is op dit onderwerp. 

Vorige week heb ik daarom gevraagd waarom er in dit stadium al gesproken wordt over lichte havenindustrie, terwijl we het daar als raad nog over moeten hebben. Ik ben daar in mijn bijdrage toen kritisch over geweest. De wethouder gaf toen als antwoord dat het een voorzet was van het college, en dat het dus zeker niet klopt dat er per definitie lichte havenindustrie zou moeten komen. En dat, voorzitter, stelt ons dan weer gerust. We stemmen dus vanavond helemaal niet over wel of geen lichte havenindustrie. Ik denk dat daarmee ook een heleboel 'Yesenaren' gerust zijn gesteld. 

Nu willen we ons als fractie dus vooral richten op het voorstel zelf, een voorkeursrecht op de camping. Waarom wil het college een voorkeursrecht? Omdat er sprake is van ontwikkelingen waarbij de camping eventueel verkocht wordt en opgedeeld wordt in meerdere percelen. Qua constructie dus iets vergelijkbaars als het naastgelegen terrein: de Kijkuit. 

Willen we dat? Om eerlijk te zijn: Daar staan wij op korte termijn niet om te springen. Net als dat we in eerste instantie niet staan te springen om lichte havenindustrie. Beide ontwikkelingen zijn best ingrijpend in het gebied, daar moeten we als raad gewoon langer over nadenken. Daar moeten we misschien ook inwoners bij betrekken in een een stukje participatie. Daar is dus visie, tijd en participatie voor nodig.  

Over een paar weken gaan we het hebben over die visie. Wij gunnen de raad, het college maar vooral ook de inwoners van Yerseke een verstandige besluitvorming daarover waarbij we alles in onderlinge samenhang kunnen beoordelen. En daarom, beste collega raadsleden, wil ik mezelf tot u richten: 

Laten we hier gezamenlijk een verstandig besluit over nemen. Een besluit waarmee we niet Yerseke voor blok zetten met een ontwikkeling waarvan we niet eens willen of die wel gewenst is. Laten we vooruit kijken met elkaar en alle deuren open houden. Daarmee doen we pas echt recht aan onze vertegenwoordigende rol. We hebben dan de tijd om, om het met de kop van de PZC te zeggen: het aan de Yesenaren zelf te vragen'. We kunnen dan horen hoe het ligt als de camping zou verdwijnen of hoe het ligt als daar andere ontwikkelingen zouden plaatsvinden. Als we dit voorstel steunen, houden we alle opties open en kunnen we echt luisteren naar de inwoners van Yerseke! 

Voorzitter, wij willen daarom dit voorstel steunen. We steunen het dus niet omdat we vanavond zeggen: wij willen graag lichte havenindustrie. Wij willen juist de inwoners van Yerseke niet overvallen met het invullen van het campingterrein met iets heel anders, of dat nu lichte havenindustrie is, of dat dit nu een verkaveld terrein is van vakantiehuisjes, ook al past dat onder het huidige bestemmingsplan recreatie. Op beide ontwikkelingen zijn wij op dit moment kritisch. Laten we het daarom, zo betogen wij, het vanaf volgende maand over deze visie hebben met elkaar, en laten we daarmee ook als raadsleden de tijd nemen om alle toekomstige ontwikkelingen in Yerseke in een breed verband te beoordelen. Eigenlijk zijn wij dus heel blij dat we gaan nadenken over die nieuwe visie in Yerseke. Yerseke kan wel een positieve impuls gebruiken de komende jaren.

Het voorstel kon helaas alleen op steun rekenen van de SGP.  

Voorkeursrecht burenpolder