27 januari 2022

Voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw woningen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 25 januari is besloten om aan de slag te gaan met het plan “sneller woonwensen vervullen”. Dit actieplan is mede tot stand gekomen door een ingediende motie die het college opriep om hier actief mee aan de slag te gaan in onze gemeente. 

Wethouder Both is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor REO (wonen) in Reimerswaal en presenteerde in januari het actieplan ''sneller woonwensen vervullen''. Dit actieplan geeft een overzicht van de mogelijkheden voor versnelling van woningbouwplannen voor de komende jaren. De gemeente gaat actief aan de slag om zelf in een aantal bouwplannen grond uit te geven en in andere gebieden samen met marktpartijen woningbouwmogelijkheden te realiseren.  Daarnaast gaat de gemeente extra capaciteit inzetten om plannen versneld te kunnen realiseren. Wij hebben onze hartelijke steun uitgesproken voor dit plan en opgeroepen om er vooral voortvarend mee aan de slag te gaan.

Daarnaast hebben wij deze gelegenheid aangegrepen om een motie in te dienen om gebruik te maken van (toekomstige) mogelijkheden om eigen inwoners voorrang te geven bij gronduitgifte en woningbouwprojecten. Op de huidige huizenmarkt leggen vooral starters die in hun geboorteomgeving willen blijven wonen het steeds vaker af tegen kopers van buiten de gemeentegrenzen. SGP Reimerswaal wil graag dat mogelijkheden om dit te veranderen benut worden. De motie werd behoudens de ChristenUnie door alle partijen ondersteund en daarmee aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering heeft Artwin Otte hierover het woord gevoerd en namens SGP Reimerswaal de motie ingediend. 

Links:
Plan: sneller woonwensen vervullen

Motie: Voorkeursbehandeling eigen inwoners