9 december 2016

Voorstel rechtvaardige rioolheffing SGP krijgt steun

Verslag opinieraad 06 December 2016 - SGP voorstel voor rechtvaardige rioolheffing krijgt steun

Tijdens de opinieraad is een SGP voorstel besproken om met ingang van 2017 een aantal aanpassingen in de rioolheffing aan te brengen om de kosten van de riolering rechtvaardiger over de inwoners van Reimerswaal te verdelen. De rioolheffing wordt versimpeld (van drie categorieën tarieven naar twee categorieën zoals in andere gemeenten, geen apart tarief voor huishoudens met 5 of meer personen) en de tarieven worden minder afhankelijk van het aantal personen in een huishouden. Dit omdat de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering ook niet afhankelijk zijn van het aantal personen in een huishouden.

Het voorstel kreeg ruime steun in de gemeenteraad (CDA, VVD en CU), alleen Leefbaar Reimerswaal en PvdA steunen het voorstel niet. LR gaf meerdere keren aan dat er inderdaad een stuk onrechtvaardigheid zat in de huidige rioolheffing, maar 'omdat je daarmee alleen maar grote gezinnen helpt' willen ze het voorstel niet steunen. Zwakke argumentatie als je een voorstel niet op de inhoud wilt beoordelen.

De PvdA gooide het over een andere boeg. Zij namen het op voor de 'alleenstaande ouderen met een beperkt inkomen' die er daardoor op achteruit gaan. Op de reactie dat het hier om een rechtvaardige rioolheffing ging en niet het om armoedebeleid (dat regel je niet via de rioolheffing, daar heeft de gemeente Reimerswaal andere mogelijkheden voor zoals kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen) en de vraag wat dan wel een rechtvaardige verdeling van de rioolheffing zou zijn, kwam geen antwoord.

De notitie met daarin de achtergrond en de inhoud van het voorstel is hier te vinden.