22 februari 2022

Vragen over dijk tussen Oosterschelde en oesterputten

Tijdens de opinieraad van 22 februari zijn er door SGP Reimerswaal vragen gesteld over de dijk tussen de oesterputten en de Oosterschelde. Dit dijkje ligt er op sommige plaatsen namelijk wat verwaarloosd bij. Het is natuurlijk van wezenlijk belang dat al onze dijken goed onderhouden zijn. Daar zijn we bij de herdenking van de watersnoodramp op 1 februari weer bij stilgezet, maar dat het belangrijk is hebben we ook met de stormen van afgelopen dagen weer gemerkt!

Onderstaand de vragen die we hebben gesteld:

1. Welke functie heeft deze dijk/zeewering vanuit het oogpunt van veiligheid?

2. Wie zijn de eigenaar of eigenaren van deze dijk?

3. Speelt de gemeente of het waterschap een rol in het onderhoud/beheer van deze dijk?

Tijdens de raadsvergadering is daarop al deels antwoord gekomen van portefeuillehouder Both. De dijk blijkt geen waterkerende functie te hebben. Verder is er geen bemoeienis van de gemeente of het Waterschap bij de staat van onderhoud van deze dijk omdat zij ook geen eigenaar is van deze dijk. Het eigendom van deze dijk ligt bij de eigenaren van de oesterputten. 

De portefeuillehouder heeft toegezegd nog schriftelijk terug te komen op noodzaak van deze dijk in context tot de waterveiligheid.