20 juni 2014

Waarom?

Dit is wel de belangrijkste vraag die bij mij opkomt als ik in de krant lees over het kunstproject van de heer van der Veken. Het heeft geen maatschappelijk doel, het lost geen problemen op en is al helemaal niet passend. De kunstenaar is naar eigen zeggen opzoek naar het geluid van Zeeland. Nu kan hij uit een overmaat aan Zeeuwse uitdrukkingen kiezen. Maar het moet ‘uiteraard’ een verbasterde vloek zijn. Hiermee toont de kunstenaar aan dat hij geheel en al is losgezongen van wat er bij een aanzienlijk deel van de Zeeuwse bevolking leeft. En het feit dat hij tot nu toe alleen positieve reacties heeft ontvangen geeft alleen maar aan uit welke beperkte vijver hij aan het vissen is geweest naar zijn complimenten.

Soms vraag je het jezelf af, waarom heeft kunst zo een slechte naam onder mensen met een christelijke identiteit? Niet omdat we per definitie tegen kunst zijn. Ook niet omdat kunst op zichzelf slecht is. Sterker nog, de creativiteit die ontplooid wordt in kunst is een regelrecht bewijs van dat wij gemaakt zijn naar Gods beeld. Hij is de grote Kunstenaar en Bouwmeester van het heelal. En als wij kunst produceren dan tonen we daarmee in de voetstappen van onze Schepper te lopen zoals een zoon zijn vader nadoet.

Maar kunst krijgt een slechte naam als we het gebruiken tot oneer van God. Als het juist doet datgene wat tegen God in gaat. En één van de zaken waar God ondubbelzinnig over uitgesproken heeft is het ijdel (leeg, zonder oorzaak) gebruiken van Zijn naam. Het doet me dan ook pijn en ik betreur het ernstig dat er mensen zijn die denken dat ze van het beledigen van God wel een totaal zinloos kunstproject kunnen maken. En de heer van der Veken beledigd niet alleen God maar schopt ook een behoorlijk deel van de Zeeuwse bevolking hiermee tegen de schenen. En dat met als enige reden: ‘...je kunt de HH zo lekker laten rollen...’? Nogmaals: WAAROM?

Peter
Namens de fractie van de SGP