3 december 2015

Wim Kolijn 1944 - 2015

Woensdagmiddag 2 december is onze oud-voorzitter Wim Kolijn overleden op de leeftijd van 71 jaar.

In zijn arbeidzame leven is hij voor de partij van grote betekenis geweest. Jarenlang was hij gemeenteraadslid in Terneuzen en daarna statenlid en fractievoorzitter in Zeeland. Daar was hij een gezaghebbend politicus.

Zijn brede kennis en ervaring kwam hem uitstekend van pas toen hij de eerste SGP-partijvoorzitter werd die geen predikant was.  Tien jaar lang heeft hij met een niet aflatende inzet leiding gegeven aan de partij.  In een stormachtige periode straalde hij rust uit vanuit zijn diepgewortelde overtuiging dat de Heere alles leidt naar Zijn wil.

Door zijn nuchtere principiële stellingname en hartelijke betrokkenheid  was hij koersbepalend en samenbindend.