18 oktober 2014

Zwerfvuil

Ongeveer veertig vrijwilligers hebben zaterdag 11 oktober de Westerscheldeoever bij Bath ontdaan van zwerfafval, pakweg acht kuub. Onder de vrijwilligers bevonden zich medewerkers van Rijkswaterstaat, inwoners (jong en oud), bestuurders en medewerkers van gemeente Reimerswaal. Laatstgenoemden verzorgde de afvoer van het afval. Ook van de SGP waren we aanwezig. Golfcentrum Reymerswael schonk voor deze gelegenheid kosteloos koffie en thee. MEC de Bevelanden voorzag ons van opruimmiddelen en hoveniersbedrijf Dirk Wielemaker gaf enkele rieken te leen. Kortom: een bemoedigend succes!

De opruimactie is door Rijkswaterstaat in samenwerking gemeente Reimerswaal en Milieu Educatie Centrum de Bevelanden georganiseerd. Eind oktober vindt er een overleg plaats om te verkennen of er een breder vervolg geven kan worden aan deze opruimactie.