De Bijbel als vaste koers

Voor SGP Reimerswaal staat het Woord van God, de Bijbel, centraal bij het bedrijven van politiek. In de Bijbel staan uitgangspunten die de bron zijn van al onze standpunten. Neem bijvoorbeeld begrippen als rechtvaardigheid, zondagsrust, zorg voor onze naaste, de waarde van het gezin en rentmeesterschap. Ze zijn direct afgeleid uit de Bijbel en vormen daarmee de basis voor ons handelen als er concrete keuzes gemaakt moeten worden. Identiteit beperkt zich dus niet tot één kernthema, maar krijgt praktisch vorm in alle andere kernthema’s.

De overheid heeft een belangrijke, dienende taak. Dit wordt in de Bijbel omschreven: zodat iedereen een gerust en stil leven kan leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Ieder mens is uniek en verdient bescherming en hulp als dat nodig is, ongeacht levensovertuiging, afkomst, geslacht of wat dan ook. Een speciale vlag voor bijvoorbeeld LHBTI’ers is daarom ook niet nodig. Als mensen in liefde naar elkaar omzien, elkaar respecteren en niet kwetsen, krijgen we een inclusieve samenleving en een prettig leefklimaat.

Standpunten:

  • Leven is een gave van de Schepper! Leven is kostbaar, waardevol en uniek. Om die reden verdient ieder mens liefde, ongeacht leeftijd, geslacht, godsdienst, geaardheid, nationaliteit enzovoort
  • God schiep mannen en vrouwen. Dat verschil is er en mag er ook zijn. We nemen stelling tegen de absurde pogingen om dit verschil uit het dagelijks leven weg te gummen. Kom op, jongens ... en meisjes!
  • God bracht man en vrouw samen in een huwelijk. Wij zijn voor het versterken van het huwelijk als instelling van God Zelf
  • Zondag is rustdag

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.