Een fijn woonklimaat

Een fijn woonklimaat is een speerpunt van SGP Reimerswaal. Dat begint met de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor iedereen, van starters tot senioren. Ook moeten er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Een deel van de bevolking heeft de wens om zelf een woning te (laten) bouwen. Dit moet in alle kernen mogelijk zijn, met een gevarieerd aanbod in grootte van percelen.

Een nette uitstraling van de wijken helpt om criminaliteit en overlast tegen te gaan en draagt bij aan een fijne woonomgeving. De gemeente kan daaraan ook concreet bijdragen door de (groen)invulling van wijken en het tegengaan van overlast in welke vorm dan ook. Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom verdient prioriteit.

Naast de directe leefomgeving dragen ook voorzieningen bij aan een fijn woonklimaat. Hoewel de gemeente niet voor al deze voorzieningen verantwoordelijk is (denk aan het openbaar vervoer), heeft de gemeente wel een taak om zich daarvoor in te zetten.

Standpunten:

 • Woningbouw in alle kernen en voor alle doelgroepen, zoals gezinnen en ouderen
 • Genoeg duurzame sociale huurwoningen
 • Handhaving van snelheid en veilige, toekomstbestendige verkeerssituaties in kernen
 • Geen geluid- en muziekoverlast in openbare ruimte
 • Centrale huisvesting voor arbeidsmigranten om kernen te ontlasten
 • Strenge handhaving bij hondenpoep overlast
 • Bescherming tegen wateroverlast in kernen, bijvoorbeeld door stimuleren groene tuinen
 • Een goede bibliotheekvoorziening tegen aanvaardbare kosten
 • Horecavoorzieningen en terrassen uiterlijk om 00:00 uur dicht
 • Actieve bestrijding van onkruid op wegen en trottoirs
 • Inwonersparticipatie bij grote of belangrijke ontwikkelingen in woonwijken

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.