Een gezonde economie

Reimerswaal bruist van ondernemerschap. Uien, mosselen en oesters uit Reimerswaal zijn over de hele wereld te vinden. Ook op onze landbouw en fruitteelt kunnen we trots zijn. Het ondernemerschap hoort bij Reimerswaal en moeten we koesteren.

Werkgelegenheid is belangrijk en een gezonde economie is daarbij een voorwaarde. De gemeente kan faciliterend optreden door ondernemers te helpen met het beschikbaar stellen van bedrijfsgrond en het minimaliseren van bureaucratische regels.

Een aantrekkelijke arbeidsmarkt voor alle inwoners (praktisch of theoretisch opgeleid), vraagt inzet die breder reikt dan Reimerswaal. Nauwe samenwerking in de regio en met de provincie is belangrijk.

Er zijn grenzen aan groei. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het behouden van bestaande lokale bedrijven en winkels is belangrijk. We staan vooral open voor nieuwe vormen van bedrijvigheid die passen bij het karakter en de schaal van onze gemeente.

Standpunten:

  • Werkzaamheden in de gemeente zoveel mogelijk door lokale ondernemers laten uitvoeren
  • Onnodige administratieve rompslomp voorkomen bij aanvraagtrajecten en zorgen voor korte doorlooptijden Inzet voor zoetwatervoorzieningen voor de agrarische sector
  • Ruimte voor de visserij en schaal- en schelpdiersector
  • Uitbreiding bedrijventerreinen Olzendepolder en de Poort
  • Oplossing voor ruimte-tekorten in de uiensector
  • Bedrijfsleven betrekken in re-integratietrajecten 
  • Gecertificeerde en nette huisvesting voor arbeidsmigranten (liefst centraal of bij het bedrijf waar ze werken)

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.