Een rechtvaardige overheid

SGP Reimerswaal staat voor een kleine en krachtige overheid. Een overheid die zich terughoudend opstelt, maar krachtig optreedt om alle vormen van onrecht te bestrijden. Bijvoorbeeld in het bestrijden van criminaliteit en overlast, het onderhouden van voorzieningen, en het zorgen voor een eerlijke belastingheffing. Het door inwoners opgebrachte belastinggeld moet efficiënt en nuttig besteed worden.

Inwoners hebben recht op een integer bestuur en open communicatie. Het bestuur van de gemeente moet zich niet laten leiden door de waan van de dag en ook de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Ook de besluitvorming moet goed functioneren. Macht en tegenmacht moeten in balans zijn.

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling, ongeacht zijn achtergrond of maatschappelijke status. De overheid is er voor iedereen. Bescherming is een belangrijke taak van de overheid. Dat geldt voor alle inwoners (door ordehandhaving en acute hulpverlening), maar zeker ook voor de zwakkeren in de samenleving die hulp nodig hebben. 

Standpunten:

 • Een zelfstandig Reimerswaal. Geen samenvoeging met andere gemeenten
 • Een kleine en benaderbare gemeentelijke organisatie
 • Voldoende capaciteit van politie, brandweer en ambulancezorg
 • Een stevige aanpak van (drugs)criminaliteit, o.a. in het buitengebied
 • Betrekken van de directe omgeving bij gemeentelijke ontwikkelingen
 • Duidelijke en transparante communicatie
 • Geen waan-van-de-dagbeleid
 • Regels zijn nodig, maar een nuchtere en menselijke blik vanuit de overheid is minstens zo belangrijk
 • Een gezond financieel beleid, zodat ook toekomstige generaties de rekeningen kunnen betalen
 • Kritisch op verstrekken van subsidies, het is gemeenschapsgeld
 • Bewaken en respecteren van privacy van inwoners is belangrijk!

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.