Jan Hoekman

Rilland

Artikel geschreven in februari 2022

Vandaag gaat de reis naar Rilland en zijn we te gast bij Jan Hoekman. Jan is 30 jaar geleden getrouwd met Gea en hebben 11 kinderen mogen ontvangen. Ook zijn Jan en Gea trotse opa en oma. Jan is werkzaam in het familiebedrijf ‘’HOEKMAN installatiebedrijf ’’. Jan heeft 27 jaar in het schoolbestuur van de basisschool in Rilland gezeten. Daarnaast is hij al heel wat jaren voorzitter van de kiesverenging, bestuurslid en actief JV-leider. Onder het genot van een heerlijk bakje koffie stel ik hem wat vragen over de lokale politiek.

Plaats 10 op de lijst. Heb je altijd al politieke interesse gehad?
Mijn vader is 25 jaar raadslid geweest en dan wordt het natuurlijk met de paplepel ingegoten. Ik denk dat het ook een stukje maatschappelijke betrokkenheid is wat ik meegekregen heb. Als jongere van 14 jaar bezocht ik al de raadsvergadering waar mijn vader een plaats in had. Soms keek ik mijn ogen uit, dan waren de discussies hard tegen hard. Na afloop werd er, tegen ieders verbazing in, samen met elkaar een glaasje gedronken. En zo hoort het ook!

Hoort het ook niet bij de politiek, die felle discussies?
Ja, natuurlijk! We verschillen soms van standpunten en daar werd en wordt stevig over gediscussieerd. Dat is ook niet verkeerd en daar zit ook geen kwaad in. Elke partij probeert zijn punt te maken. Ik denk wel dat het er 25 jaar geleden milder aan toe ging. Het leek wel alsof er toen meer respect was voor elkaar. Het is nu soms wat verruwd. Dit zie je ook in de landelijke politiek terug.

Hoe moet SGP Reimerswaal hiermee omgaan?
Allereerst te proberen hier niet oorzaak van te zijn. Ik denk dat wij als SGP onze standpunten zorgvuldig moeten verwoorden om zo niet onnodig aanstoot te geven.

En wat vind je persoonlijk?
Ik vind het heel belangrijk om een ieder in z’n waarde te laten en te respecteren. Een heel belangrijk punt vind ik de zondagsrust. Ook het aanpakken van het vuurwerkoverlast in onze gemeente vind ik belangrijk. Tevens wil ik graag openstaan om altijd de dialoog aan te gaan met anderen. Hier kun je veel mee bereiken.

Wat zijn in Reimerswaal belangrijke onderwerpen de komende jaren?
Op dit moment wordt het Zeeuwse landschap hier in Rilland ontsierd met energiemasten. Ik ben heel benieuwd hoe dit project zich gaat ontwikkelen. Een ander belangrijk onderwerp vind ik de Westerschelde. En dan met name de veiligheid en vervuiling van de Westerschelde. In dit verband wil ik ook de zondagsrust noemen. Hier mogen we best scherp op zijn. We mogen wat mij betreft ook blijven investeren in de verschillende industrieterreinen. Het is goed dat steeds meer bedrijven zich willen vestigen in onze gemeente. Ook de doorstroming van het verkeer op die industrieterreinen is een punt van aandacht.

Wat wil je de jongeren in Reimerswaal meegeven?
In de eerste plaats vooral op SGP Reimerswaal stemmen! Ik hoop dat veel jongeren betrokken mogen zijn met de gemeentelijke politiek. Ik denk dat het goed is dat onze afdeling actief jongeren probeert te werven om politiek betrokken te raken.

Ter afsluiting, wat is het mooiste wat je tot nu toe meegemaakt hebt in de gemeentelijke politiek?
Aan het einde van een verkiezingsdag ga ik altijd naar het gemeentehuis in Kruiningen. Dit zijn altijd mooie, maar ook spannende avonden. Het is verblijdend om te zien als mensen weer trouw hebben gestemd op onze partij. Ik vind deze avonden nog altijd hoogtepunten om mee te maken. Dankbaar dat de Heere nog zorgt dat onze partij blijft voortbestaan.

Dit interview is gepubliceerd op 27-01-2022.

Terug naar overzicht