Maarten Both

Kruiningen - Wethouder

Artikel geschreven in februari 2022

Maarten Both is 47 jaar oud en woont sinds 2010 in Kruiningen samen met zijn vrouw en hun 5 kinderen. Maarten begon 4 jaar geleden als fractievoorzitter van SGP Reimerswaal en werd in 2020 wethouder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voert hij de kandidatenlijst aan. Tijd om nader kennis met hem te maken. 

Je zit straks 4 jaar in de Reimerswaalse politiek, maar je hebt al veel eerder ervaring opgedaan in de politiek. Vertel daar eens wat meer over?
Van 2002 tot 2010 heb ik in de gemeenteraad gezeten van de voormalige gemeente Nederlek. Een heel andere gemeente waar sinds jaar en dag de PvdA en VVD samenwerkten in het college. Ik kwam daar als 27-jarige in de raad. De SGP had 2 van de 15 zetels. We zaten niet in de coalitie. Een heel andere positie dus dan hier in Reimerswaal. Dat is ook goed geweest voor mijn functioneren hier. Ik weet hoe het is als er voor je gevoel weinig tot niets met je voorstellen gedaan wordt. Dat was soms wel frustrerend omdat het lijkt alsof je weinig bereikt. Dat is daarom ook een uitdaging voor SGP Reimerswaal. Voorstellen moeten op de inhoud beoordeeld worden, ook van oppositiepartijen en goede punten moeten overgenomen worden. We moeten het samen doen en dat ook uitstralen. Dat is de kracht van een goede gemeenteraad. 

Je bent nu wethouder in het dagelijkse leven. Heb je daarnaast nog tijd voor andere activiteiten?
Gelukkig heb ik ook nog wel vrije tijd. Ik vind het leuk om met het gezin wat te ondernemen, bijv. familiebezoek, een wandeling of museumbezoek. Daarnaast fiets ik graag met de racefiets of MTB. Vaak ook samen met één van mijn zoons. Heerlijk om te ontspannen door je in te spannen op een fiets! Voordat ik wethouder werd had ik een aantal nevenfuncties. Daar ben ik mee gestopt. Wethouder zijn is een drukke baan en een verantwoordelijke taak en daar wilde ik me helemaal op kunnen focussen, zeker als je net begint. 

Hoe bevalt het, die bijna twee jaar wethouder?
Het is een baan waarin je veel moet schakelen en dat bevalt me goed. Als wethouder heb je te maken met het college, ambtenaren, initiatiefnemers van plannen en natuurlijk de gemeenteraad. Iedereen heeft een mening of belang. Al die meningen en belangen komen bij elkaar en vervolgens is het jouw taak om een goede afweging maken. Je hebt als wethouder best veel ruimte om te sturen op beleid. Wat ik wel jammer vind is dat procedures best lang duren voor iets beslist kan worden. Dat heb ik ook niet bedacht, maar dat lijkt er een beetje bij te horen in dit land. Maar, democratische besluitvorming moet zorgvuldig gebeuren. Belangen moeten gewogen worden en mensen hebben het recht om voor hun eigen belang op te komen. Daar moet ruimte voor zijn, maar daarom duren sommige procedures best lang.  

Wat voor wethouder ben jij?
Ik wil benaderbaar zijn voor inwoners, bedrijven en gemeenteraad. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Ik ben er voor heel de gemeente. Een wethouder wordt gekozen door de raad en niet door zijn partij. Ik behandel iedereen op dezelfde manier.  

In de media is veel te doen over bestuurscultuur en scheiding van de rollen. Zie je daar in Reimerswaal ook een uitdaging liggen? 
Die uitdaging is er voor iedere overheid. Je hoort overal over macht en tegenmacht, de overheid wordt minder vertrouwd. Het gedoe in Den Haag helpt ons zeker niet om dat vertrouwen terug te winnen. Ook de omgangsvormen in de politiek staan onder druk. Ik zeg wel eens: 'Het is pedagogisch onverantwoord om je kinderen naar een debat in de Tweede Kamer te laten kijken.’ Dat is best een droevige constatering!   Inwoners willen serieus genomen worden en verwachten ook dat volksvertegenwoordigers elkaar serieus nemen. Daar moeten we met z’n allen ons best voor doen. 

Hoe moeten we onze rol als SGP Reimerswaal inkleden richting het college?
Altijd op de inhoud! Dat heeft de SGP-fractie de afgelopen 4 jaar gedaan en dat moeten we vasthouden. We moeten ook niet bang zijn om de ‘eigen’ wethouder kritisch te bevragen. Die benadering hoort ook bij de juiste invulling van dualisme. 

Waar moet SGP Reimerswaal zich voor inzetten komende 4 jaar?
Om te beginnen de principiële punten. Zondagsrust is een belangrijk speerpunt. Gelukkig hebben we dat nog deels in Reimerswaal. Dat moeten we ook behouden. Daarnaast moeten we inzetten op het bouwen van voldoende woningen en zorgen dat er niemand ‘buiten de boot’ valt. Het sociale gezicht van SGP Reimerswaal mogen we wel iets sterker laten zien. Maar ook op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid moeten stappen gezet worden. We moeten rentmeesterschap serieus nemen. Dat zijn we verplicht aan onze Schepper, maar ook aan de volgende generaties. 

Ben jij meer iemand van woningbouw of van jeugdzorg? 
Dat is voor mij geen tegenstelling! Ik ben als wethouder meer bezig geweest met woningbouw dan met sociale zaken en jeugdzorg, gezien de portefeuilleverdeling. Maar het zijn beiden thema’s die belangrijk zijn en direct het welbevinden van inwoners raken. 

Kiezen voor de kern, wat betekent dat voor jou? 
Allereerst de kern van ons beginsel, het Woord van God als ankerpunt. Als interkerkelijke partij is dat hetgeen ons bindt. Maar kiezen voor de kern betekent ook kiezen voor iedere dorpskern. Kiezen voor leefbaarheid. Kiezen voor voldoende woningen en goede voorzieningen. Een dubbele dimensie dus.  

Wil je zelf nog iets kwijt aan de lezers van dit interview?
Er is in ons land en in de politiek steeds meer sprake van polarisatie. De vraag die centraal moet staan is: ‘Hoe kunnen we met elkaar Reimerswaal zo goed mogelijk besturen?’. Verschillen mogen er natuurlijk zijn, maar ik hoop dat het in Reimerswaal lukt om die polarisatie buiten de deur te houden. SGP Reimerswaal staat voor een heldere, vaste koers. Niet de ene keer linksaf en dan weer rechtsaf. Onze inwoners en bedrijven zijn gebaat bij duidelijkheid en voorspelbaarheid. Die lijn willen we ook de komende 4 jaar voortzetten, samen met de andere partijen.


Terug naar overzicht