Rentmeester over de schepping

Zorgdragen voor de schepping: dat zijn we in de eerste plaats verplicht aan de Schepper van de wereld, maar ook aan de generaties die na ons komen. Het reduceren van CO 2-uitstoot en het duurzaam opwekken van energie is belangrijk. Reimerswaal heeft unieke mogelijkheden op het gebied van ruimte en (elektrische) infrastructuur die we moeten benutten. Ook minder grondstoffen gebruiken en afval goed scheiden zodat het hergebruikt kan worden horen bij het zorgdragen voor de schepping.

Hier ligt niet alleen een taak voor de gemeente, iedereen kan een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld met het verduurzamen van een woning door te isoleren. Enige nuchterheid en realisme is wel belangrijk. Niet overal willen we windmolens of zonneparken. Ook van ondernemers en gezinnen kunnen we niet meer vragen dan praktisch haalbaar is. Wie rood staat, kan niet groen doen! De gemeente kan wel financieel ondersteunen als er subsidies beschikbaar komen.

Hoe meer van ons voedsel uit onze eigen omgeving komt, hoe minder transport er nodig is. Ook dat draagt bij om de CO 2-uitstoot te verminderen. Daarom moet er blijvend ruimte zijn voor de visserij, landbouw en veeteelt in onze gemeente.

Standpunten:

  • Meer groene en diverse plantsoenen
  • Aanleg van een wandelbos bij RillandOost
  • Realistische stappen zetten richting klimaatdoelstellingen
  • Zonnepanelen horen op het dak
  • Een verbod op verkoop en afsteken van vuurwerk
  • Het goede voorbeeld van de overheid. (bijv. ledverlichting in en zonnepanelen op overheidsgebouwen)
  • Inzet tegen zwerfafval in de natuur

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.