Handhaving

De visie van SGP Reimerswaal op de overheid is gebaseerd op gedeelten uit de Bijbel, zoals bijvoorbeeld Romeinen 13. Daarom zijn wij voor een ordelijke samenleving en tegen anarchie. In het algemeen geldt dat regels moeten worden nageleefd. Een samenleving zonder regels is ondenkbaar, dat geldt ook voor de gemeente Reimerswaal; zonder regels krijgen we een chaos. Veel gemeentelijke regels zijn vastgelegd in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als regels worden overtreden dient handhavend te worden opgetreden, zowel door de politie als door de gemeentelijke handhavers. De Reimerswaalse burger mag hierbij rekenen op een benadering door de overheid die respectvol is en getuigt van tact en empathie en moet waar mogelijk ook de mogelijkheid krijgen om gemaakte fouten te herstellen. Anderzijds mag de overheid rekenen op eenzelfde respectvolle benadering door haar burgers. Bij volharding in fout gedrag heeft de overheid de plicht hiertegen beslist en met passende maatregelen op te treden.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.