Openbare veiligheid en hulpverlening

De brandweer heeft een belangrijke taak voor de veiligheid. De financiële ruimte moet voldoende zijn om de kwaliteit ten minste te handhaven. Uitgangspunt is het halen van de aanrijtijden met voldoende mensen. Vooral de vele vrijwilligers verdienen waardering. Zij zetten zich met risico voor hun leven in voor de bestrijding van branden en rampen en hulp bij ongevallen. Van hun deskundigheid en betrokkenheid kan en moet daarom beter gebruik worden gemaakt om veiligheid van de mensen, de brandveiligheid en de kwaliteit te waarborgen. Er moet binnen het regionale bestel (VRZ in Zeeland) meer aandacht komen voor deze groep, zodat hun betrokkenheid bij de lokale gemeenschap kan blijven bestaan. Daarnaast blijkt uit alle onderzoeken dat de onveiligheid en criminaliteit dicht bij huis voor heel veel burgers hoog scoort in de probleemlijsten. Geruststellende cijfers veranderen daar niks aan. De veiligheid mag dan ook wat kosten. Hierbij is in de eerste plaats te denken aan een forse investering in de politie, zowel op landelijk als lokaal niveau. Met name de wijkagenten zijn belangrijk om te signaleren wat er allemaal speelt. Daarom vindt SGP Reimerswaal dat er extra wijkagenten moeten komen. Veiligheid van onze inwoners moet steeds voorop staan!

hulpverleningTerug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.