Zonneparken

Zorg dragen voor de schepping: dat zijn we in de eerste plaats verplicht aan de Schepper van de wereld, maar ook aan de generaties die na ons komen. Het reduceren van CO2 uitstoot en het duurzaam opwekken van energie is belangrijk. SGP Reimerswaal vindt dat ook onze gemeente haar steentje moet bijdragen. Daarbij moeten we wel een nuchtere blik houden. In de eerste plaats horen zonnepanelen op daken. Met een brede visie op de klimaatdoelstellingen voor Reimerswaal willen we voorkomen dat vruchtbare landbouwgrond straks vol ligt met zonneparken. Als er toch een zonnepark wordt aangelegd is een goede landschappelijke inrichting vereist en zal er sprake moeten zijn van meervoudig ruimtegebruik. Bijvoorbeeld combineren met opgaven zoals zoetwatervoorziening of duurzame landbouwontwikkeling. Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.