Zorg voor iedereen

Ook in Reimerswaal wonen mensen in kwetsbare omstandigheden die hulp nodig hebben. Deze mensen moeten geholpen worden, welke problemen het ook zijn of wat de oorzaak ook is. De gemeente moet een ruimhartig minimabeleid voeren, mantelzorgers ondersteunen en vrijwilligerswerk stimuleren. Initiatieven uit de maatschappij, zoals kerken en verenigingen die omzien naar kwetsbaren, moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. Zeker bij het voorkomen van eenzaamheid moet gezamenlijk opgetrokken worden.

We moeten zorgen voor iedereen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat deze zorg betaalbaar is en blijft. Een gezond financieel beleid voeren op WMO en Jeugdzorg is nodig om ook in de toekomst deze zorg te kunnen blijven geven. Daarbij is het belangrijk dat er geen mensen tussen wal en schip raken, maar er moet ook kritisch gekeken worden naar wat onder noodzakelijke hulp valt. Hulp bij invaliditeit is bijvoorbeeld veel belangrijker dan het financieel steunen van sportactiviteiten zonder medische noodzaak. Voor dat laatste ligt een mooie sociale taak voor sportverenigingen, meer dan voor de gemeente.

Een gezonde leefstijl is belangrijk. Het promoten van gezond eten en drinken (bijvoorbeeld op scholen) en het stimuleren van beweging draagt bij aan een gezonde samenleving. 

Standpunten:

  • Jongeren verdienen bijzondere aandacht. Daarom moeten ze beschermd worden tegen de gevaren van verslavende middelen
  • De overheid moet ruimhartig zijn voor kwetsbaren in de samenleving
  • Signalering en bestrijding van armoede, eenzaamheid en schulden
  • Vrijwilligers en mantelzorgers moeten waardering en ondersteuning krijgen
  • Kinderen en jongeren met problemen moeten geholpen worden en niet tegen een muur van regelgeving aanlopen
  • Strenge aanpak van misbruik of ongewenst gebruik van sociale regelingen
  • Steun voor het bestrijden van eenzaamheid, met name onder ouderen

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.