30 april 2024

Antisemitisme als speerpunt in antidiscriminatiebeleid

De CIDI monitor 2023 toont een recordaantal antisemitische incidenten in 2023 t.o.v. 2022. Vooral op scholen nam het antisemitisme schrikbarend toe. Ook in het nieuws lezen we voortdurend over antisemitische incidenten. Met name Joodse individuen krijgen te maken met schriftelijke uitingen van antisemitisme. De meest erge vorm van antisemitisme was, volgens Amnesty, de holocaust. En die heeft, helaas, ook sporen achtergelaten in Reimerswaal.  

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft, op initiatief van de SGP, unaniem een motie aangenomen om bij de actualisering van het antidiscriminatiebeleid 'antisemitisme' een centrale plaats te geven. Met deze motie laten we ook merken dat we niet willen zwijgen als we zien dat Jodenhaat op hoog terugkeert in de samenleving.

De motie is ingediend door raadslid Daniël van Iwaarden. 

Hieronder kunt u de motie lezen.

De raad van de gemeente Reimerswaal, in vergadering bijeen d.d. 16 april 2024

Onderwerp
bestrijding antisemitisme als speerpunt opnemen in antidiscriminatiebeleid

De Raad,

kennisgenomen hebbende

  • van de CIDI monitor antisemitische incidenten 2023,

constaterende

  • dat Jodenhaat in Nederland explosief groeit, het aantal incidenten is met 245% gegroeid,

overwegende

  • dat antisemitisme geen regio voorbijgaat, ook Reimerswaal niet,
  • dat wij niet stil mogen zijn als we zien dat Jodenhaat terugkeert in de samenleving

roept het college op,

  • de bestrijding van antisemitisme op te nemen als speerpunt bij de actualisering van het anti discriminatiebeleid voor de gemeente Reimerswaal.

en gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekening
Kruiningen, 16 april 2024