30 april 2024

Oplopend tandartsentekort vraagt om actie

In Zeeland is sprake van een oplopend tandartsentekort. Ook in Reimerswaal dreigt het probleem dat op korte termijn inwoners langere tijd zullen moeten reizen voor ze terecht kunnen bij een tandarts.

Tandarts Arjan van den Dorpel uit Yerseke zet zich al jarenlang in voor dit probleem. Hij zei daarover in een interview in de PZC: ''Er zijn hier nu 155 tandartsen en bijna de helft van hen - 73 om precies te zijn - is ouder dan 50 jaar. Dat betekent dat een grote groep de komende jaren gaat stoppen. Zij kunnen niet of met grote moeite opvolgers vinden. Tussen twee en vijf jaar al zullen in delen van de provincie mensen langere afstanden moeten rijden om naar de tandarts te gaan en zullen de wachtlijsten groeien. Er ontstaan gaten in de geografie van de tandzorg in Zeeland''. 

Twee maanden geleden ontving Van den Dorpel de titel Tandarts van het Jaar, vanwege zijn voortdurende inzet voor het oplossen van dit tandartsentekort. Om de zorgen voor het tandartsentekort politiek meer prioriteit te geven heeft SGP Reimerswaal een motie ingediend van onderstaande strekking. De motie is unaniem aangenomen. 

De motie is ingediend door raadslid Daniël van Iwaarden

U leest de motie hieronder.  

De raad van de gemeente Reimerswaal, in vergadering bijeen d.d. 26 maart 2024

Onderwerp
Tandartsentekort

De Raad,

kennisgenomen hebbende

van het tekort aan tandartsen in Reimerswaal en breder in de provincie Zeeland;

constaterende

  • dat dit tekort verder zal oplopen door de vergrijzing onder tandartsen;
  • dat zonder oplossing voor dit tekort inwoners steeds verder zullen moeten reizen om tandartszorg te krijgen, wat met name voor beperkingen zorgt bij kwetsbare inwoners met beperkte toegang tot mobiliteit;
  • dat er meer aanmeldingen zijn voor de opleiding tot tandarts dan beschikbare studieplaatsen;
  • dat in sommige plaatsen het niet mogelijk is om aan te melden bij de plaatselijke tandarts;

Overwegende

  • dat goede tandartszorg, dicht bij huis, gewaarborgd moet zijn voor onze inwoners;
  • dat volgens tandartsenvereniging KNMT een eenvoudige oplossing voorhanden is: uitbreiding van het aantal studieplaatsen bij de opleiding in Rotterdam;

roept het college op,

de zorg voor het oplopende tandartsentekort samen met de oproep van tandartsenvereniging KNMT namens de gemeente Reimerswaal onder de aandacht te brengen bij:
- het Ministerie van Onderwijs
- het Ministerie van Volksgezondheid
- De leden van de Eerste- en Tweede Kamer
- Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zeeland
- De andere colleges en gemeenteraden in Zeeland;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening
Kruiningen, 26 maart 2024

D. van Iwaarden

namens de fractie SGP Reimerswaal