19 april 2024

Jaarwisseling tot Gods eer?!

Op 4 april is er door de Gereformeerde Gemeente van Krabbendijke een gemeenteavond georganiseerd om terug te kijken op de afgelopen jaarwisseling in Krabbendijke. Het thema van deze avond was ‘Jaarwisseling tot Gods eer?!’ Ds. Vlot heeft in zijn openingswoord de aanwezigen laten kijken in de spiegel van Gods woord vanuit 1 Petrus 4 vers 1-8.

Na de opening liet raadslid Zandee, vanuit de fractie van de SGP, de aanwezigen kijken in de spiegel van de overheid. Vuurwerkoverlast is een thema wat reeds langere tijd de aandacht heeft bij de Gemeente Reimerswaal. Tijdens een bewonersbijeenkomst in november 2022 zijn er ideeën opgehaald om de overlast rond de jaarwisseling te verminderen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst en de opgehaalde ideeën is een raadswerkgroep opgesteld met enkele raadsleden en inwoners. De raadswerkgroep is twee keer bij elkaar geweest en tussentijds is er ook nog overleg geweest met de betrokken ambtenaren openbare orde en veiligheid. Uiteindelijk is een memo opgesteld met conclusies en aanbevelingen en gedeeld met de raad en het college. Door het college is een plan van aanpak voor de komende jaarwisselingen toegezegd en ook komt er nog een informatieve raadsbijeenkomst over dit onderwerp.

Na de bijdrage vanuit de SGP werden er nog stellingen besproken in groepjes en konden de aanwezigen nog opmerkingen en ideeën op papier zetten. Wellicht zal deze avond nog een vervolg krijgen.