7 november 2023

Begraafplaats Waarde krijgt gedenkboom voor immature kindjes

Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2022 is een motie ingediend door onze fractie om op de gemeentelijke begraafplaats in Waarde een ruimte in te richten waar Reimerswaalse ouders een menselijke vrucht, die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen (hierna genoemd immatuur), te kunnen begraven en/of gedenken. Deze motie is destijds unaniem gesteund door de gemeenteraad.

Het college is aan de slag gegaan om uitvoering aan deze motie te kunnen geven. Wettelijk gezien vallen immature kindjes namelijk niet onder de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Samengevat kunnen alle Reimerswaalse ouders die te maken krijgen met een levenloos geboren immatuur kindje ervoor kiezen om dit kindje te begraven op de daarvoor ingerichte gedenkplaats op de begraafplaats in Waarde. Hiervoor wordt een grafveld aangelegd waarop een gedenkboom van cortenstaal wordt geplaatst conform het initiatief van dorpsraad Waarde. Ook zal deze plaats gedenkenswaardig worden aangekleed met gazon en passende vaste beplanting rondom de gedenkboom. In deze boom kunnen gedenkblaadjes worden opgehangen die de gemeente verstrekt met daarop de naam van het kindje en datum gegraveerd. De ouders kunnen er ook voor kiezen enkel een gedenkblaadje op te hangen om te kunnen gedenken zonder op de locatie te begraven. Voor het begraven van een immatuurkindje wordt een grondgraf uitgeven als particulier graf met een uitgiftetermijn van 50 jaar waarbij de grafrechten steeds opnieuw verlengd kunnen worden met 10 jaar. Het gedenkblaadje wordt ook opgehangen voor de periode van 50 jaar.

Laagdrempelig
Deze vorm van 
lijkbezorging wordt zo laagdrempelig mogelijk gehouden voor de ouders. Volgens de Wlb is geen aangifte van overlijden nodig. Ook hoeft voor de uitvaart geen begrafenisondernemer ingeschakeld te worden. Voor het verzoek tot begraven kunnen de ouders zich melden bij de gemeentelijke begraafplaatsadministratie. De ouders vullen vooraf een digitaal formulier in met de gegevens die nodig zijn voor de uitvaart en registratie.

Begraven
Tot begraving van een immatuurkindje kan worden overgegaan nadat bij de aanvraag van de begraving een verklaring van de behandelend arts is overhandigd waaruit blijkt dat het een immatuur kind betreft. Dit is een wettelijke verplichting. Het grafje wordt gereedgelegd door de gemeentelijke begraafplaatsbeheerders en wordt het begraafproces op de begraafplaats geleid door de gemeentelijk grafdelver. De ouders kunnen op verzoek tijdens de uitvaart het overleden immature kindje zelf in het grafje plaatsen. De grafdelver zorgt voor het ophangen van het gedenkblaadje in de gedenkboom. De nabestaanden kunnen hierbij aanwezig zijn. De gedenkboom is bedoeld als het gedenkmonument voor deze grafjes. Op het grafje van een immatuur kind mag geen grafbedekking (gedenkteken of grafbeplanting) worden aangebracht. 

Toegankelijk voor iedereen
Tijdens de raadsvergadering van 7 november hebben we uiteraard onze steun en waardering uitgesproken voor dit concrete voorstel n.a.v. onze motie. Daarbij hebben we ook bij het college onder de aandacht gebracht dat we het belangrijk vinden dat de kosten geen belemmering mogen zijn om van deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken. Het college heeft daarop aangegeven dat iedereen in onze gemeente op verzoek gebruik kan maken van een betalingsregeling. Ook hebben we de waarde van gepaste communicatie hierover onder de aandacht brengt zodat deze nieuwe mogelijkheid bekend wordt bij alle inwoners. 
Week van het Leven

Tijdens de vergadering hebben we ook aandacht gevraagd voor de Week van het Leven. Leonard Harthoorn: 'Deze week is het ‘de week van het leven’, waarin met name ook aandacht wordt gevraagd voor de zorg voor het prille leven in de moederschoot. Ongeboren leven waar we heel dankbaar en zorgzaam voor moeten zijn. Wat de SGP betreft past daar dan ook geen abortusbeleid bij, zoals dat nu in Nederland praktijk is. Laten we pro-life zijn. Maar wat, als het jonge leven in de moederschoot overlijdt. Dat gebeurd ook. Als het jonge leven onder de 24 weken overlijdt, dan hecht de gemeenteraad eraan dat er een mogelijkheid geboden wordt om het levenloos ter wereld gekomen kindje te kunnen begraven en/of gedenken. Om eenen waardig afscheid te bieden. Deze mogelijkheid wordt per 1 januari 2024 voor alle ouders in Reimerswaal geboden'.


Foto ter illustratie

Raadslid Leonard Harthoorn heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergadering.