28 maart 2024

Bouwupdate havens Yerseke

Een kleine 2 jaar geleden zijn we als raad ingelicht over de technische staat van de Havens van Yerseke. We hebben toen met eigen ogen kunnen zien dat die behoorlijk onder de maat was.

In het ‘Masterplan Havens van Yerseke’ zijn vervolgens de noodzakelijk kwaliteitsverbeteringen in beeld gebracht en verder uitgewerkt. Op 20 maart jl. zijn we als raad wederom uitgenodigd door waterbouwer Van de Herik en Niels Goud, projectleider namens de gemeente Reimerswaal. We hebben al wat contouren kunnen zien van de herinrichting van de Havens. We kunnen zien dat de meest noordelijke dam van de Prinses Beatrixhaven wordt verstevigd met breuksteen en gietasfalt.

In de tweede fase van het werk (na het zomerseizoen) wordt er gestart met het dempen van de ingang van de prins Willem-Alexanderhaven. Vervolgens wordt een verbinding gecreëerd tussen deze twee havens door de tussenliggende dam te ontgraven. Deze demping en de resterende dammen worden ook verstevigd. Als de werkzaamheden zijn afgerond kunnen de havens er weer decennia tegenaan. Het totale project zal vermoedelijk in mei 2025 zijn afgerond.

Vanuit onze fractie waren Johan Sinke en Leonard Harthoorn aanwezig bij dit werkbezoek. 

Op de hoogte blijven? Volg het  Whatsapp kanaal van SGP Reimerswaal.