14 maart 2022

Een brief voor u!

Beste inwoner,

Kiezen voor de Kern, voor wat echt belangrijk is! Misschien is het wel belangrijker dan ooit. Voor omzien naar elkaar, voor stabiliteit en voor een milde toon! In een wereld met veel angst en onrust is er houvast en rust in Gods Woord. Op die basis bedrijft de SGP koersvaste politiek. Principieel én praktisch! Ook in Reimerswaal!

  1. We staan pal voor zondagsrust in Reimerswaal. Het is Gods gebod, en het is goed voor iedereen om een ‘rust’ moment in de drukke week te hebben.

  2. We gaan voor eerlijke politiek, want dat kan anders en beter! Voor vertrouwen in het bestuur en in elkaar als gemeenteraad. Eerst in debat, en niet eerst de krant bellen om politiek gewin. Dat is echt politieke vernieuwing. Dat noemen wij samen recht doen!

  3. We strijden voor de voorzieningen in alle dorpen. En als supermarkten willen investeren in de toekomst van het dorp dan moeten we die niet dwarsbomen. Zo voorkomen we dat voorzieningen verdwijnen en houden we een leefbaar Reimerswaal.

  4. We willen investeren in een groen en duurzaam Reimerswaal. Het buitengebied moet niet volgebouwd worden en woonwijken mogen groener. Reimerswaal moet meewerken aan minder afhankelijkheid van voedsel uit het buitenland en Russisch gas! We zijn tegen het onnodig vol leggen van polders met zonnepanelen en inwoners op kosten jagen om verplicht te verduurzamen.

  5. We zetten in op een sociaal Reimerswaal. Zo willen we bijvoorbeeld dat de gemeente alles doet wat mogelijk is om te voorkomen dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen.

  6. We staan voor realisme. SGP Reimerswaal wil een poldertracé. Helaas is dat niet mogelijk. Verbreding van de Zanddijk, met o.a. een viaduct over het spoor, een fietstunnel bij de Grintweg en geen vrachtverkeer meer over de Molendijk is een goed alternatief. De slechtste optie voor Yerseke en de ondernemers is niets doen.

  7. We zien de regenboog als symbool van Gods trouw. Veel mensen in Reimerswaal zijn verdrietig nu de vlag met het regenboog symbool jaarlijks wordt gehesen op 11 oktober voor één doelgroep. We waren helaas de enige christelijke partij die tegen de regenboogvlag heeft gestemd.

  8. We willen een snelle aanpak van woningnood voor starters, gezinnen en senioren. Er zijn te weinig huizen en de prijzen zijn te hoog. Het is een landelijk probleem, maar we willen dat de gemeente de komende jaren vaart maakt met woningbouwplannen.

  9. We vinden dat er teveel bureaucratische rompslomp is bij de overheid. Alle mogelijkheden die er zijn om inwoners en ondernemers sneller en efficiënter te helpen moeten benut worden.

  10. We zetten ons in voor een grote natuurspeeltuin bij Den Inkel in Kruiningen en een buitendijkse fietsroute rond Reimerswaal.

Kiezen voor de kern! Doet u mee? Ook de komende 4 jaar willen we ons inzetten voor een Bijbels geluid in de gemeenteraad van Reimerswaal.

Met de blik omhoog.
Bewogen met de ander.

Hartelijke groet,

De kandidaten van SGP Reimerswaal