1 november 2022

CDA en SGP: stimuleer gebruik wasbare luiers bij gezinnen

Gelijktijdig met de behandeling van het agendapunt over de nieuwe afvalstoffenheffing per 1 januari 2023 is ook een voorstel van CDA en SGP in stemming gebracht over het stimuleren van wasbare luiers bij gezinnen. In een motie werd voorgesteld om bij de geboorte van een kind gratis een pakket wasbare luiers ter waarde van 100 euro ter beschikking te stellen aan de inwoners. 

De motie zorgde voor een leuke discussie in de gemeenteraad. Tijdens het debat tekende zich een meerderheid af voor het voorstel, mits de wasbare luiers niet standaard werden aangeboden maar gratis ter beschikking werden gesteld aan inwoners. Omdat het introductiepakket in dat geval alleen terecht komt bij inwoners die daar echt mee aan de slag willen, was dat reden voor de indieners om de motie aan te passen. 

De motie is hier volledig te lezen. 

Leefbaar Reimerswaal was samen met de indieners, CDA en SGP al direct enthousiast over het voorstel. Enige twijfel was er bij de ChristenUnie, VVD en opmerkelijk genoeg ook vanuit het PvdA. 

Na stemming bleek dat naast CDA en SGP ook VVD en PVDA het voorstel steunden. 3 leden van de fractie van Leefbaar Reimerswaal steunden de motie. De ChristenUnie en de heer Weststrate van Leefbaar Reimerswaal stemden tegen de motie. 

Lees hier een artikel op Omroep Zeeland wat eerder verscheen op de website. 

De motie is ingediend door raadsleden Olaf Buteijn van het CDA en Daniël van Iwaarden.