1 november 2022

Op 1 januari 2023 wijzigt de afvalstoffenheffing van Reimerswaal

De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad van Reimerswaal regelmatig gesproken over het afvalstoffen beleid. Met als doel om meer her te gebruiken, minder afval te produceren, minder CO2 uitstoot te realiseren en de kosten zo laag mogelijk te houden voor de inwoners. Dat was en is belangrijk. Reimerswaal scoort helaas erg hoog ten opzichte van het gemiddelde in Nederland als het gaat om het gemiddelde aantal kilo's restafval per persoon per jaar. Wanneer we daar niets aan zouden veranderen, zou dat voor alle inwoners een hoge kostenstijging betekenen in de toekomst. 

De manier hoe we dat aan moesten pakken leverde verschillende meningen op. Een aantal jaar geleden is er besloten om een pilot te starten met nascheiding. Daarbij zou het plastic afval, het metaal en de drankenkartons machinaal gescheiden worden van de rest van het restafval. Helaas is dat niet effectief gebleken. Nog steeds scoort Reimerswaal erg hoog op de lijstjes van restafval. 

Daarom is besloten om over te gaan op Diftar. Diftar staat voor een gedifferentieerd tarief. Concreet houd dit in dat de kosten van de afvalstoffenheffing deels bepaald zullen worden door het aantal keer dat een huishouden de afvalbak aanbied. Per 1 januari 2023 gaat deze nieuwe regelgeving in. Tijdens de raadsvergadering van 1 november kwam de concrete invulling van de regelgeving ter sprake. 

Hier kunt u het raadsvoorstel lezen, met daarin de belangrijkste punten uit het beleid genoemd. 

Onze reactie op het raadsvoorstel is positief. We hebben daarbij een aantal aandachtspunten genoemd en meegegeven. U leest ze hieronder. 

1. De kosten per lediging zijn gebaseerd op ervaring van andere gemeenten in de omgeving. Het gekozen bedrag van 8 euro per lediging lijkt ons een redelijke balans tussen een financiële prikkel enerzijds en het voorkomen van afvalmijding anderzijds. 

2. Het voorstel is om de ledigingen af te rekenen over het voorgaande jaar. Dat betekent dat in 2023 alleen het basistarief in rekening gebracht wordt en in 2024 de rekening komt. In 2023 zal dit dus resulteren in eenmalig lagere kosten voor alle inwoners van de gemeente. Dat komt goed uit met de huidige inflatie. 

3. We hebben aandacht gevraagd voor de communicatie. Het is belangrijk dat mensen hun gedrag aanpassen en niet verrast worden door een veel hogere rekening in 2024. Dat vraagt dus heldere communicatie. Ook moet er uitleg komen waarom de kosten in 2023 lager zijn dan in 2022. 

4. Beleid is vaak gericht op 'de gemiddelde inwoner'. We vinden het ook belangrijk om de gevolgen voor alle groepen te bekijken. In dit geval dus ook de inwoners die veel afval niet kunnen voorkomen. 

5. We vinden het goed dat er gedacht is aan inwoners met medisch afval. We hebben daarop volgend een voorstel ingediend om juist deze inwoners zonder extra kosten een extra container ter beschikking te stellen. Deze huishoudens hebben vaak al extra kosten, zoals bijv. de volledige kosten van het eigen risico van de zorgverzekering. Het wijzigingsvoorstel kreeg steun van de hele gemeenteraad. 

6. Een andere groep waar we aandacht voor hebben gevraagd zijn de huishoudens met kinderen in de luiers. Ook dat is restafval, en het beste is om dat te reduceren. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Daarvoor is een motie ingediend. Lees daarover dit artikel. 

Tijdens de vergadering heeft raadslid Rien Sinke hierover het woord gevoerd.