4 juli 2023

Geen steun voor duurzaamheidsfonds in Reimerswaal

'Onderzoek de haalbaarheid van een gemeentelijk duurzaamheidsfonds, met als uitgangspunt een laagdrempelig fonds waar door middel van bijvoorbeeld een renteloze lening inwoners de mogelijkheid krijgen om hun woning te verduurzamen'. Dat was de oproep namens de fracties van CDA, VVD en CU bij de behandeling van de kadernota. 

Ongeveer een derde deel van de woningen in Reimerswaal heeft energielabel D of lager. Veelal zijn dit oudere koopwoningen waarvan de eigenaren niet altijd de financiële middelen hebben om hun woning te verduurzamen. Om die woningbezitters tegemoet te komen is het voorstel ingediend om dit duurzaamheidsfonds op te zetten. De bekosting daarvan zou moeten plaatsvinden door de extra inkomsten vanuit de verwachte indexering van 9.4% van de gemeentelijke belastingen voor 2024 hiervoor te gebruiken. 

Onze fractie heeft aangegeven de motie niet te steunen. Artwin Otte: 'Er zijn diverse regelingen vanuit zowel het Rijk alsook de provincie om woningen te verduurzamen. Wij vinden dat dit voorstel teveel gericht is op de woningbezitter, die juist al van deze regelingen gebruik kunnen maken. Ook renteloze leningen kunnen al worden afgesloten. Wat ons betreft moeten gemeentelijke initiatieven omtrent verduurzaming vooral gericht zijn op doelgroepen die daar nu geen andere mogelijkheden voor hebben'.

De motie is verworpen met 5 stemmen voor (CU, CDA, VVD) en 14 stemmen tegen (SGP, PvdA, Leefbaar Reimerswaal). Hier kunt u de motie lezen.