31 maart 2022

Nieuwe gemeenteraad geinstalleerd

Op woensdagavond 30 maart is de gemeenteraad van Reimerswaal geinstalleerd. In het bijzijn van vele aanwezigen en familie hebben alle raadsleden de eed of belofte afgelegd. Na de installatie van de raad sprak burgemeester José van Egmond de raad toe. 

De tekst die wordt voorgelezen alvorens de eed wordt afgelegd:

"Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen''.

Een bijzonder moment, waarbij de 8 raadsleden namens SGP Reimerswaal de eed hebben afgelegd met de woorden:

''Zo waarlijk helpe mij God Almachtig''. 

Alleen in afhankelijkheid van die God kunnen en mogen wij ons werk verrichten binnen de gemeenteraad. Door niet te zien op onszelf of op zetelwinst, maar door te zien op een God die deze wereld regeert, ook in Reimerswaal. 

In afhankelijkheid. Dat kost ons zelfverloochening en overgave. Iets waarvan we moeten belijden dat het zo vaak niet in ons te vinden is. Wilt u de gemeenteraad en het college met haar werk en verantwoordelijkheid over onze gemeente opdragen in uw gebed? 

...Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht,

en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid,
amen.
(Mattheus 6:13)