7 juni 2024

Gemeenteraad wil herziening evenementenbeleid

In de afgelopen maanden hebben we aandacht gevraagd voor de vergunningverlening rondom het evenement Davoge en Koningsdag Waarde. We hebben daarbij in hoofdlijn aangegeven dat we het enorm belangrijk vinden dat we als gemeente zo veel als mogelijk organisaties op een realistische manier tegemoet treden en geen eisen stellen die niet noodzakelijk zijn. 
Ondanks dat we de overtuiging hebben dat er ook echt inzet is geleverd om tegemoet te komen aan de organisaties, heeft dat niet altijd het gewenste resultaat gehad. 
Het gevoel dat overblijft is toch dat we als gemeente niet goed bezig zijn. Dat we het de organisaties die waardevolle dingen willen organiseren erg moeilijk maken. En dan niet bewust, zeker niet, maar wel misschien door de manier van communiceren, door onbegrip over elkaars belangen, of door een te grote waarde te hechten aan bepaalde adviezen van allerlei zogenaamd deskundigen. We gaan toe naar een “neem geen enkel risico” samenleving. En de overheid is overal voor aansprakelijk en neemt daarom geen enkel risico meer.   
 
Ons gaat het er om dat deze cultuur veranderd. Want dit strijd zo met onze inzet op het tegengaan van eenzaamheid, op het gezamenlijk dingen ondernemen, er zijn voor mensen in onze maatschappij die het moeilijk hebben. Dat is onze inzet! En volgens mij hebben we als college en volledige raad in dat opzicht echt hetzelfde voor ogen. Alleen hoe zorgen we ervoor dat we ons daarin niet laten tegenhouden door allerlei hindernissen die we op de weg daar naar toe tegenkomen. Hoe gaan we van een “neem geen enkel risico samenleving” terug naar een neem wel, of neem alleen verantwoorde risico’s. En bemoei je als overheid niet tot in detail met allerlei zaken, maar laat verantwoordelijkheden liggen waar ze horen.
Naar aanleiding van de onvrede hierover heeft Leefbaar Reimerswaal een motie ingediend in de gemeenteraadsvergadering van 28 mei. Deze motie is raadsbreed aangenomen. 
Lees hier de motie.