10 juni 2024

SGP stelt vragen n.a.v. vervuiling moestuincomplex Kruiningen

Recent zijn door onze fractie vragen gesteld aan de wethouder over de vervuiling van de grond in het moestuincomplex te Kruiningen
Onderstaande vragen hebben wij aan het college gesteld:
  1. Kan de wethouder ons informeren welke acties door de gemeente ondernomen zijn en worden naar aanleiding van de aangetroffen vervuiling in de grond van het moestuincomplex Kruiningen?
  2. Kan hierbij ook aangegeven worden welke tijd voor welke acties benodigd is zodat voor de moestuinhouders inzichtelijk wordt wanneer bepaalde zaken duidelijk worden en beslist worden?
  3. Kunnen wij geïnformeerd worden hoe het overleg met de volkstuinvereniging verloopt?
Wethouder van der Hoest) heeft onderstaande reactie gegeven:
De gemeente heeft aangeraden om niet meer uit de moestuin te eten. Daarnaast wordt er geen huur geheven op dit moment voor de volkstuinen. En er woorden ook geen algemene kosten betaald. Verder zijn er diverse onderzoeken gestart. De wethouder heeft toegelicht dat er inmiddels een rapportage is van een bodemonderzoek en dat er nog gewasonderzoeken lopen voor zowel winter als zomergroente. Daarnaast komt er een saneringsplan. Er is een maandelijks overleg met het bestuur, dat verloopt goed, maar betekend niet dat wethouder en gemeente het altijd eens zijn.
De Wethouder wil eerst alle onderzoeken afgerond hebben en op basis daarvan een mogelijk saneringsvoorstel doen. Dit komt naar de gemeenteraad. De planning is dat in september de groente-onderzoeken afgerond worden en dat parallel hieraan een saneringsplan wordt opgesteld. Als er sprake is van sanering zal de uitvoering hiervan plaats vinden in 2025. De wethouder geeft dat we eerst grondig moeten weten waar we aan toe zijn voordat er een voorstel komt.
Wij vinden het als SGP-fractie belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt met de moestuinhouders. Uiteraard is het belangrijk dat er goed onderzoek gedaan wordt om de juist beslissingen te kunnen nemen. Eventuele maatregelen moeten wel goed en compleet genomen worden. We hebben niets aan halve maatregelen of halve duidelijkheden. Anderzijds hechten wij er wel grote waarde aan dat de gemeente doortastend aan de slag gaat en ook op korte termijn de juist beslissingen neemt zodat er voor de moestuinhouders duidelijkheid is.
De vragen zijn gesteld door fractievoorzitter Artwin Otte