19 december 2023

Groot woningbouwplan aan Grintweg in Yerseke

Op het perceel aan de Grintweg 23 in Yerseke is de eigenaar voornemens om maximaal 100 woningen te realiseren, waarvan tenminste 40% in het betaalbare segment. De huidige gebouwen van een mosselkokerij, diverse schuren en een manege worden omgevormd tot een aantrekkelijke buurt om in te wonen.

Het planvoornemen biedt ruimte aan de transformatie van een voormalige bedrijf- en sportlocatie naar een dorpswoonmilieu. In totaal worden er maximaal 100 woningen beoogd. Van deze 100 woningen zal tenminste 40% bestaan uit betaalbare koop of sociale huurwoningen. De overige 60% betreffen woningen in de vrije sector (koop of huur). Er zijn verschillende woningtypen voorzien. Het uiteindelijke ruimtelijke programma zal mede afhankelijk zijn van de marktontwikkelingen en behoefte.

In het voorlopig stedenbouwkundig plan is uitgegaan van een mix van vrijstaande woningen, tweekappers, geschakelde tweekappers, rijwoningen, hof- en rug-aan-rugwoningen. In totaal dienen er - bij een maximaal programma van 100 woningen - 40 betaalbare woningen te worden gerealiseerd. De rijwoningen, rug-aan-rugwoningen en een deel van de hofwoningen lenen zich voor de categorie 'betaalbare woning'. 

Vanwege dit plan zal in de Grintweg een verkeersmaatregel worden genomen waarbij alleen bestemmingsverkeer gebruik mag maken van dat deel van de Grintweg tussen het nieuwbouwplan en de Zandijk. Deze maatregel voorkomt overbelasting van verkeer in de Grintweg door de aanleg van de nieuwe wijk. Uiteindelijk zal door deze maatregel sprake zijn van vermindering van de verkeersdruk ten opzichte van de huidige situatie. 

Het bestemmingsplan zal over een aantal maanden definitief worden vastgesteld. Onze fractie heeft positief gereageerd op deze ontwikkeling. 

Raadslid Daniël van Iwaarden heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergadering.