24 mei 2022

Het evenementenbeleid mag wel iets duurzamer

Naar aanleiding van de discussie over duurzaamheid in het evenementenbeleid in de raadsvergadering van vorige maand is op 24 mei j.l. door vier fracties, (SGP, Leefbaar, CDA, PVDA) een voorstel (amendement) ingediend wat de gemeente oproept om in de een duurzamer evenementenbeleid op te stellen. 

In Reimerswaal willen we een duurzame gemeente zijn. Ook tijdens evenementen in onze gemeente moet daar gestalte aan gegeven worden. In de evenementenvisie is nu nog opgenomen dat er in het op te stellen evenementenbeleid geen verplichtingen gesteld zullen worden op het gebied van duurzaamheid. Dit amendement stelt voor om wel verplichtingen op te nemen, daar waar dat verplichtingen zijn die voor iedere organisator haalbaar zijn. 

Te denken valt aan bijvoorbeeld: 
- Herbruikbaar materiaal i.p.v. wegwerpmateriaal (voor eten en drinken) 
- Gescheiden afval inzamelen 
- Energiezuinige apparatuur en (LED)verlichting 
- Aansluiting op vaste energievoorzieningen in plaats van aggregaten 
- Stimuleer / promoot openbaar vervoer bij de promotie van het evenement

Wanneer de gemeente het evenementenbeleid heeft opgesteld kan de gemeenteraad daar opnieuw haar mening over vormen. Hier leest u het amendement. 

Hier
leest u onze bijdrage tijdens de vorige raadsvergadering over dit onderwerp. 

Het voorstel kreeg naast de indieners ook steun van de ChristenUnie. VVD Reimerswaal stemde tegen het voorstel.