19 april 2022

Op weg naar een evenementenbeleid voor Reimerswaal

In de besluitraad van 19 april stond de visie voor evenementen in Reimerswaal geagendeerd. Deze visie moet na vaststelling leiden tot een nieuw evenementenbeleid voor de gemeente waar alle organisatoren aan getoetst worden. SGP reimerswaal vindt het fijn dat er gewerkt is aan een duidelijke visie voor het evenementenbeleid. In grote lijnen kunnen we ons ook vinden in deze visie. We hebben in de opinieraad een aantal punten meegegeven aan het college waar we extra aandacht voor willen vragen. 

  1. We kunnen ons vinden in de omschrijving van de ‘gewenste evenementen’ voor Reimerswaal. Daarbij willen we wel graag meegeven dat Reimerswaal een gemeente is met een christelijk karakter. In de evenementen en activiteiten die georganiseerd worden zouden we graag zien dat hier ook rekening mee gehouden wordt.
  2. Als tweede willen we aandacht vragen voor de paragraaf ‘veiligheid’. Daar gaat het nu met name over de fysieke veiligheid. De visie zoals die wordt verwoord kunnen wij ook onderschrijven. Waar we echter ook aandacht voor willen in het evenementenbeleid is de persoonlijke veiligheid als het gaat om bijvoorbeeld het middelengebruik. We vinden het belangrijk dat organisaties bij de aanvraag al aangeven wat hun plan is om verboden middelen of overmatig middelengebruik zoals alcohol te voorkomen tijdens de organisatie van het evenement en dat de gemeente ook toetst of die aanpak volledig genoeg is. (autogebruikers)
  3. Als laatste vinden we de paragraaf duurzaamheid ook belangrijk. We vinden het goed dat hier ruime aandacht voor is in de visie. Er staat nu in de visie dat organisatoren niet verplicht worden om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Wat ons betreft mogen we daar wel een stapje verder in gaan, zonder alles maar in regels te willen vangen. Duurzaamheidsoplossingen die relatief makkelijk door te voeren zijn voor iedere organisator en daarmee een positieve impact hebben op duurzaamheid mogen best verplicht worden. Als voorbeeld: We vinden het belangrijk als gemeente om bijvoorbeeld afval goed te scheiden, dat vragen we ook aan alle inwoners. Wat ons betreft stellen we die eis ook aan organisatoren: zorg dat er zo weinig mogelijk plastic afval is tijdens een evenement en zorg dat bezoekers afval ook kunnen scheiden tijdens een evenement.

Ter afsluiting hebben we ook benoemd dat er soms ook illegale evenementen worden georganiseerd binnen onze gemeente. Evenementen zonder vergunning, waarbij vaak ook veel geluidsoverlast is. Wat onze fractie betreft wordt in dergelijke situaties adequaat en direct gehandhaafd en blijft de gemeente daar voortdurend aandacht voor houden.

Hier leest u de evenementenvisie.

Raadslid Daniël van Iwaarden heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergadering.