4 april 2022

Informateur: start formatie met SGP en PVDA

Tijdens een speciale raadsvergadering op 4 april heeft informateur Jan van Belzen zijn bevindingen gedeeld over de informatieronde. Daarbij heeft hij de gemeenteraad geadviseerd dat SGP Reimerswaal en PVDA samen in gesprek gaan met als doel om te komen tot een stabiele meerderheidscoalitie. 

Werkwijze
Na de verkiezingen heeft SGP Reimerswaal het initiatief genomen om te komen tot een stabiele meerderheidscoalitie. Het was de wens om dat in een transparant proces te doen. Dat proces is begeleid door informateur Jan van Belzen. De informatieronde bestond uit gesprekken met alle fracties van de gemeenteraad. Daarbij waren steeds alle raadsleden per fractie aanwezig. In alle gesprekken kwamen steeds dezelfde vragen naar voren. De insteek van de informateur was om informatie op te halen die zou leiden tot een advies voor een brede en stabiele meerderheidscoalitie. 

Conclusies
De informateur heeft de gesprekken als open en constructief ervaren. Jan van Belzen: 'Er is veel ambitie om samen te werken en het beste te zoeken voor Reimerswaal. Er zijn op dit moment geen blokkades tussen partijen onderling op inhoud voor een nieuw coalitieakkoord''. 

Advies
Het advies van de informateur: ''Start de formatie met SGP Reimerswaal en PVDA als basis voor de coalitie. Voor een brede en stabiele meerderheid is het wel gewenst dat in een later stadium ook een derde partij aanhaakt''. 

Vervolgproces
Er is gekozen voor een zorgvuldig proces. De informateur deed de volgende aanbevelingen tijdens de openbare vergadering: ''Streef naar een proces waarbij partijen in vertrouwen en open met elkaar kunnen spreken en overweeg de formatiesessie te laten begeleiden door een onafhankelijk informateur''. Ook gaf de informateur het advies om de formateur regelmatig de tussenstappen te laten delen. Informateur Jan van Belzen liet weten dat alle partijen hun teleurstelling hebben uitgesproken voor de lage opkomst en dat het ook mede daarom noodzakelijk is dat in het vervolgproces aandacht is voor het vertrouwen van de burger. Tot slot adviseerde de informateur om ook gesprekken te voeren met burgemeester en directie en een concept coalitieakkoord op hoofdlijnen door te laten rekenen. 

Lijsttrekker Maarten Both van SGP Reimerswaal liet weten dat hij ook in de formatiesessie een rol wil geven aan een onafhankelijk formateur en stelde voor om ook die rol te laten vervullen door Jan van Belzen. 

Leefbaar Reimerswaal fractievoorzitter Marien Weststrate liet tijdens de vergadering weten om ook de nieuwe gesprekken positief tegemoet te treden, zij het met enige reservering.