17 mei 2023

Investering Oosterscheldemuseum vraagt meer bezinning

Al ruim 10 jaar wordt er, samen met het bestuur van het Oosterscheldemuseum in Yerseke, gesproken over een opwaardering van het museum. Op 16 mei sprak de gemeenteraad over de ambitieuze plannen die hiervoor ontwikkeld zijn, in samenwerking met het museumbestuur. Het totale plan behelsde het samenvoegen van diverse gebouwen, het verduurzamen van het gebouw en het vernieuwen van de collectie. 

Met de herinrichting van het Museum, waarbij de verhaallijnen op een meer eigentijdse, interactieve en educatieve manier worden verteld is het doel om meer gezinnen en kinderen te trekken. Om meer bezoekers te trekken zal meer worden ingezet op educatie en groepsbezoeken. De tentoonstellingen worden meer educatief en interactief waarbij samenwerking wordt gezocht met Nationaal Park de Oosterschelde en het NIOZ.

Tijdens onze bijdrage in de raad hebben wij benadrukt dat we de waarde van het museum voor Reimerswaal en Yerseke belangrijk vinden. Toch vonden we het nodig om een aantal kritische vragen en opmerkingen te plaatsen bij het plan wat voorlag. De totale investering van ruim 3.3 miljoen die het college voorstelde ligt ruim boven de investering van 1,3 miljoen die we als raad opzij hebben gezet voor de herontwikkeling van het museum. De vraag die we daarom hebben neergelegd is hoe het kan dat de kosten zoveel hoger zijn uitgevallen dan de eerste raming? Ook de te verwachten bezoekersaantallengroei van ongeveer 3.500 naar ruim 6.000 bezoekers per jaar vinden we minimaal t.o.v. de enorme investering. We hebben daarbij benadrukt dat, ondanks de waarde die we in het museum zien, we ook eerlijk moeten durven uitspreken dat het gaat om een flink bedrag belastinggeld van onze inwoners. 

Het museum wordt sinds de oprichting helemaal door vrijwilligers aangestuurd en ondersteund met een subsidie van de gemeente. In het voorstel van het college is het plan gevormd om een directeur en marketingmedewerker aan te stellen van in totaal 1,3 fte. Dat zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de jaarlijkse subsidie. Daarnaast vinden we dat de noodzaak hiervan te weinig is onderbouwd in het raadsvoorstel. 

Ook de financiering van het plan was voor onze fractie nog onvoldoende onderbouwd. Zo was bijvoorbeeld niet duidelijk welke subsidies de gemeente zou kunnen krijgen om het plan te financieren en was ook niet duidelijk of de lasten van het totale project passen binnen de totale meerjarenbegroting van de gemeente. 

Alles overziend heeft onze fractie besloten om tijdens de raadsvergadering van 16 mei niet te stemmen over dit plan. We hebben onze overwegingen en bedenkingen neergelegd en gevraagd om de investeringen voor dit plan rond de behandeling van de kadernota (het overzicht van o.a. alle investeringen in de komende jaren) opnieuw te overwegen. N.a.v. dat verzoek van onze fractie is door de raad besloten om de besluitvorming uit te stellen. 

Update 4-7: Tijdens de raadsvergadering op 4 juli zijn er op initiatief van onze fractie twee voorstellen ingediend. Het eerste voorstel betrof het aanpassen van de begroting om meer urgentie bij het college neer te leggen voor het verwerven van subsidies. Daarnaast hebben we een voorstel ingediend om als gemeenteraad actief betrokken te zijn bij de aanstelling van een directeur voor het museum.

Hier kunt u het amendement met betrekking tot aanpassing van de begroting van het museum. Dit amendement is gesteund door xxxxxxxx

Hier kunt u de motie lezen m.b.t. betrokkenheid aanstelling directeur. Deze motie is gesteund door xxxxxxxx

Raadslid Tonnie Bliek heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergaderingen.