12 juli 2022

Coalitieakkoord van Reimerswaal vastgesteld

Op dinsdagavond 12 juli is het coalitieakkoord tussen Leefbaar Reimerswaal en SGP vastgesteld door de gemeenteraad van Reimerswaal. In een druk bezochte vergadering werd gediscussieerd over de inhoud van het akkoord. Met name de zinsnede over de afbouw van subsidie voor Podium Reimerswaal en de zinsnede over genderneutraliteit kregen veel aandacht door zowel de leden van de raad als ook door het aanwezige publiek. 

De vergadering is hier terug te kijken. 

Het vastgestelde coalitieakkoord is hier te lezen. 

Onderstaande thema's uit het coalitieakkoord willen we, als beknopte samenvatting, graag uitlichten:

  • Zondagsrust. Blij en dankbaar dat we de zondagsrust zoveel mogelijk handhaven.
  • Bouwen. Flinke ambitie voor woningbouw. Verschillende doelgroepen/ alle kernen. Noodzaak. Concrete streefaantallen genoemd. (CDA)
  • Voorzieningen. Winkels, openbaar vervoer, scholen en speelvoorzieningen, dragers om de kern leefbaar te houden. Behoud van deze voorzieningen. Rol verenigingen.
  • Economie. Schaal- en schelpdiersector, landbouw, uienbedrijven en fruitteelt. Internationaal toonaangevende bedrijven. Voldoende bedrijventerreinen.
  • Sociaal. Ambitie om een sociale gemeente te zijn. Niemand mag buiten de boot vallen. Iemand die hulp nodig heeft moet die ook krijgen. 
  • Recreatie. Passend bij de aard en schaal van de gemeente. (VVD) Ook bij evenementen is dat het uitgangspunt.
  • Rentmeesterschap. Goede rentmeesters over de schepping. Er ligt een uitdaging in de energietransitie, nuchter en realistisch.
  • Betrokken overheid. Per project bekijken welke vorm van participatie. (CU/CDA)
  • Wat ook nieuw is, maar wel belangrijk is dat we per woonkern concreet hebben aangegeven wat onze ambities zijn.

Het college van B&W voor de komende periode van 2022-2026 wordt gevormd door de burgemeester en 4 wethouders: Maarten Both, Nico van der Hoest, Ad Meeuwsen en Martien van Overloop. De wethouders zijn geinstalleerd door de eed of belofte af te leggen tijdens de raadsvergadering van 12 juli. 

Na de installatie heeft de burgemeester de scheidende wethouders Dirk Verburg en Kees Verburg toegesproken en bedankt voor hun inzet. 

In deze vergadering is ook Wilko Zandee geinstalleerd als raadslid namens SGP Reimerswaal. In een latere vergadering zal ook de achtste zetel van SGP Reimerswaal ingevuld worden. 

We wensen het nieuwe college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad van harte Gods Zegen toe in haar verantwoordelijke taak in de komende 4 jaar.