23 juni 2022

'Masterplan Havens Yerseke' is een ambitieus plan

Op 15 juni 2022 stond het werkbezoek ‘Masterplan Havens Yerseke’ op de agenda. Om 19:00 verzamelde een afvaardiging van de gemeenteraad bij de Oesterij in Yerseke. Gezien de aanwezigheid van vele raadsleden een onderwerp wat leeft. In dit verslag neemt raadslid Johan Sinke u mee. 

(tekst loopt door onder foto)


Namens de gemeente Reimerswaal gaf Niels Goud als projectleider inzicht in het project ‘Masterplan Havens Yerseke’ en liet ons d.m.v. een presentatie zien wat de kern van het probleem is. De technische staat van de meeste havendammen, strekdammen en wegen is ver onder de maat en is aan een noodzakelijke kwaliteitsverbetering onderhevig. Na de presentatie hebben we dit ook kunnen zien op locatie. De noodzakelijke kwaliteitsverbetering betreft de contouren van het totaal plan Masterplan Havens Yerseke.

Door een toenemende belangstelling voor ‘het product Yerseke’ willen steeds meer bezoekers met eigen ogen zien waar mosselen, kreeften en oesters vandaan komen. Vanuit Yerseke worden er ook steeds meer rondvaarten geboekt om bijvoorbeeld zeehonden te zien of om te ontdekken hoe de mossel en oesterindustrie werkt. Ook heeft de mossel en oesterindustrie behoefte aan meer ruimte voor opslag van allerlei soorten vistuig. Daarnaast groeit de wachtlijst aan mensen die ook hun boot aan een steiger willen leggen. Allemaal opgaves die belangrijk zijn om verwerkt te kunnen worden in de totale planvorming.

Om die wensen vorm te geven worden er diverse commissies opgericht om invloed te kunnen hebben op de besluitvorming. Tijdens de rondleiding werd er al volop gediscussieerd hoe eventuele wensen in het plan verwerkt zouden kunnen worden. Een uitzichtpunt op de strekdam van de Beatrixhaven, een getijdentuin, een mosselexperience, een getijdeklok en een onthaalkamer (Kijkuit): het zijn slechts een paar van de vele ‘bouwstenen’ die in het totaalplan verwerkt zouden kunnen worden.

(Tekst loopt door onder foto)

Daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering (opwaarderen van de havendammen, strekdammen en wegen) is er een budget gereserveerd van € 3,4 miljoen. Rekeninghoudend met de wensen/opties komt daar nog €700.000 bij. Gezien het een complexe klus is (Yerseke heeft een getijdehaven) zullen de kosten nog wel overrekend moeten worden maar een mooi, ambitieus en een toekomstbestendig plan mag het zeker genoemd worden!