28 februari 2023

MFC Tehaere, scholen en Moerplein Yerseke wachten flinke investeringen

Ruim 10 jaar staat het MFC Tehaere inmiddels aan het Moerplein in Yerseke. Hoewel de gebouwen en de inrichting van dit gebied dus vrij nieuw zijn, is toch de noodzaak ontstaan voor een aantal grote investeringen. De klimaatinstallaties van het gebouwencomplex voldoen niet, er is niet voldoende ruimte om MFC Tehaere ook als dorpshuis te gebruiken en ook op de buitenruimte valt wel wat af te dingen. 

Wij zijn als fractie blij dat het college met het voorstel komt om Teheare meer geschikt te maken als dorpshuis. Dat is ook één van de afspraken uit het coalitieakkoord. Het is waardevol voor een dorp dat er een dorpshuis is waarin allerlei maatschappelijke taken en activiteiten kunnen plaatsvinden. In een tijd van individualisering is het belangrijk dat er plaatsen zijn waar ruimte is voor ontmoeting en om samen activiteiten te organiseren. Dus het nut om Teheare daarvoor geschikt te maken onderschrijven wij.

Klimaatinstallaties
Daarnaast is in dit voorstel ook meegenomen dat voor de scholen en Kibeo diverse verbeteringen worden doorgevoerd. Dat heeft met name betrekking op de klimaatinstallaties en op de functionele indeling van het gebouw. Ook dat past goed binnen de afspraak dat we willen investeren in kwalitatieve en functionele onderwijshuisvesting. 

Investeringen gebouw
De investeringen aan het gebouw behelzen 1,8 miljoen euro. Eerder is voor deze gewenste aanpassingen een reservering gedaan van 1,3 miljoen. Bij een eerdere behandeling over deze aanpassingen hebben we al aangegeven dat de 1,3 miljoen 'niet op hoeft'. Helaas is het niet mogelijk gebleken om binnen deze kaders alle noodzakelijke aanpassingen te realiseren. 

Buitenruimte
Ook de buitenruimte, en dan met name het gebied tussen MFC Tehaere en Moerzicht wacht een grote investering. Op sommige onderdelen van dit voorstel zien we zeker de noodzaak. Daarbij denken we vooral aan de looproute tussen MFC Tehaere en Moerzicht en de mogelijkheid om met een auto of taxibus dicht bij de ingang van Moerzicht te kunnen komen en daar ook de ruimte hebben om een groter voertuig te keren. 

Toch zijn we op de investeringen die hiermee gemoeid zijn iets kritischer. De buitenruimte is 10 jaar geleden aangebracht. En nu ligt er een voorstel om daaraan niet alleen wat kleine aanpassingen te doen, maar om de buitenruimte helemaal op de schop te nemen. We hebben grote moeite met het totaalbedrag van deze werkzaamheden. Daarvoor wordt namelijk een investering van 900.000 euro voorgesteld. Ter vergelijking: het centrum van Rilland heeft ongeveer 600.000 gekost en de inrichting van het centrum van Krabbendijke heeft ongeveer 800.000 euro gekost. Om die reden hebben we het college gevraagd kritisch te onderzoeken of er, zonder in te leveren op kwaliteit, keuzes gemaakt kunnen worden die ervoor zorgen dat de investering van de buitenruimte lager uitvalt. 

Leren voor de toekomst
Als we e.e.a. overzien gaan we een besluit nemen om zo’n 2,8 miljoen te investeren in een gebouw met buitenruimte van ongeveer 10 jaar oud. Daarmee lossen we in onze ogen op wat 10 jaar geleden niet goed is uitgevoerd. Wij hebben om die reden het college ook gevraagd of er nu ook onderzocht is wat er dan fout gegaan is. Niet om iemand af te rekenen, maar vooral om daarvan te leveren voor toekomstige projecten. 

Tijdens de behandeling van de kadernota in het voorjaar van 2023 zal de gemeenteraad definitief stemmen over de plannen voor MFC Tehaere, de scholen en het Moerplein. In de vergadering van 28 februari ging de raad unaniem akkoord om budget vrij te maken voor de verdere uitwerking van deze plannen.

Fractievoorzitter Artwin Otte heeft hierover namens onze fractie het woord gevoerd tijdens de behandeling in de raadsvergadering.