21 februari 2022

Geen coronatoegangsbewijs meer bij zwemles

Op dinsdagavond 22 februari stond op de agenda van de gemeenteraad een debat over het coronatoegangsbewijs bij zwemles. Dat agendapunt is aangevraagd door SGP Reimerswaal. Wij vinden het vragen van een CTB voor ouders/begeleiders bij zwemles onacceptabel. Op 14 december heeft SGP Reimerswaal daar al een motie over ingediend om dit onderwerp landelijk op de politieke agenda te krijgen. Vanuit de landelijke politiek kwam er helaas geen verandering, maar in diezelfde periode was er ook een zwembad in Hilversum die dit liet bekijken door de rechtbank. De rechtbank oordeelde heel duidelijk: een CTB hoeft niet ingezet te worden bij zwemles, want zwemles is onderwijs. 

SGP Reimerswaal heeft daarop begin van dit jaar gelijk actie ondernomen en vragen gesteld aan het college om ook in Reimerswaal direct te stoppen met de inzet van het CTB bij zwemles. We vonden dat het college actie moest ondernemen en de uitspraak van de rechtbank, ook al was die van toepassing op een ander zwembad, niet kon negeren. De casus van het zwembad te Hilversum is immers vergelijkbaar met ons zwembad Den Inkel in Reimerswaal.

Het college antwoordde daarop dat er geen mogelijkheden zijn. Die uitspraak vinden wij te kort door de bocht. Er zijn meerdere voorbeelden van zwembaden die n.a.v. deze uitspraak de controle op het CTB hebben laten vallen. Ook is de situatie in Hilversum vergelijkbaar, omdat in het zwembad in Reimerswaal nooit sprake is van gelijktijdig recreatief zwemmen en zwemles.

Op 25 februari is het CTB overigens opgeheven, dus ook bij zwemles. Helaas verdwijnt het CTB niet helemaal uit de 'gereedschapskist' van het kabinet. Om die reden willen we dan ook de afspraak maken in Reimerswaal dat als het CTB ooit weer opnieuw ingezet wordt, we dan in Reimerswaal dat niet zullen hanteren voor zwemles zolang er geen eensluidende wetgeving voor is. 

Het voorstel kwam op veel kritiek te staan tijdens het debat. CDA, CU, PVDA en VVD stemden tegen de motie. Leefbaar Reimerswaal stemde voor de motie. De motie is aangenomen met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 

In de media: 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14449307/onuitvoerbare-sgp-motie-tegen-coronacontroles-bij-zwemlessen-nipt-door-reimerswaalse-raad 

https://www.pzc.nl/bevelanden/raadslid-weststrate-windt-er-geen-doekjes-om-weinig-vvders-die-zich-aan-de-wet-houden~a78ba23a4/