7 januari 2022

Vragen over coronatoegangsbewijs bij zwemles

Op 14 december 2021 heeft SGP Reimerswaal samen met Leefbaar Reimerswaal een motie ingedien om het kabinet op te roepen geen coronatoegangsbewijs te vragen voor zwemles. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. In december is er door de rechtbank van Midden-Nederland een uitspraak gedaan over dit onderwerp. Ook de rechtbank oordeelde dat zwemles beschouwd moet worden als onderwijs en dat er niet geeist mag worden dat de gemeente controleert op het coronatoegangsbewijs. Omdat er in Reimerswaal voor zover bekend nog geen aangepast beleid is n.a.v. deze ontwikkelingen heeft onze fractie opnieuw vragen gesteld op 7 januari 2022. Hieronder kunt u deze lezen. 

Onderwerp: Uitspraak rechter over zwemles en coronatoegangsbewijs

Geacht college,

Op rechtspraak.nl staat het volgende: De burgemeester van Hilversum mag niet eisen dat ouders die hun kind naar zwemles in zwembad ’t Gooische Bad brengen, gecontroleerd worden op het coronatoegangsbewijs. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist. De eigenaar van het zwembad was het niet eens met de burgemeester. Hij tekende bezwaar aan én stapte ondertussen naar de rechter.  

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Heeft u kennisgenomen van het besluit van de voorzieningenrechter Midden-Nederland dat een zwembad in Hilversum ouders voorlopig niet hoeft te controleren op het coronatoegangsbewijs als zij hun kinderen naar zwemles brengen?
  2. De voorzieningenrechter oordeelde dat ‘zwemles geen sportbeoefening of vermaak is, maar dat kinderen op zwemles gaan om te leren zwemmen in het belang van hun veiligheid’? Bent u dat met de voorzieningenrechter eens?
  3. Bent u het met ons eens dat het voor de hand ligt om naar aanleiding van het besluit van de voorzieningenrechter ook de in Reimerswaal geldende regels inzake het coronatoegangsbewijs aan te passen, zodat ouders niet meer verplicht zijn om het coronatoegangsbewijs te vertonen als zij hun kinderen komen brengen, ophalen of omkleden bij zwemles, en ook personen van 12 jaar en ouder die zelf zwemlessen volgen geen coronatoegangsbewijs meer hoeven te vertonen? Bent u hiertoe bereid?
  4. Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden?

De vragen zijn op 7 januari 2022 schriftelijk ingediend door raadslid Daniël van Iwaarden. 

Update 27-1: Inmiddels zijn er ook antwoorden op de vragen gekomen. Het college wil geen verandering in het beleid doorvoeren omdat de uitspraak van toepassing zou zijn op één zwembad waarbij er geen sprake is van vermenging van recreatief zwemmen en zwemles. Ook in Zwembad Den Inkel is van deze vermenging geen sprake. Derhalve vinden we dat ook in Reimerswaal geen controle meer moet plaatsvinden op deze maatregel, waarvan vooral kinderen de dupe zijn. Onze fractie heeft daarom tijdens de raadsvergadering van 25 januari aangegeven dat we ons niet kunnen vinden in de beantwoording en dat we dit onderwerp opnieuw willen behandelen tijdens de raadsvergadering van februari.